subscribe to the RSS Feed

Groene kerkendag 2019

11 januari 2019

Het duurt nog even, de groenekerkendag : 5 oktober 2019.
Wel handig om nu alvast in de agenda te zetten.
En het is een mooie kans om op die dag groene kerk te worden!

Voor de belangstellenden alvast vijf tips van Groene kerken:
Lees meer »

De mens is geen plaag

14 december 2018

Pier Tolsma, 12 december 2018

“De technocratische oplossingen blijken averechts te werken. Ze maken ons niet gezonder, ze laten ons op zijn hoogst wat langer leven. Ze verbruiken veel meer water dan de oude technologieën. En het zijn elitetechnologieën die nog uitgaan van een wereldvisie waarin we niet hoeven te delen.” 
Cees Buisman ziet in “De mens is geen plaag” niet de omvang van de wereldbevolking als een probleem, maar de westerse manier van denken. Hij citeert Mahatma Gandhi: “There is enough for everybody’s needs, but not every everybody’s greed.” 


Lees meer »

Stoutenburglezing 2018

10 december 2018

In de 20e Stoutenburglezing vertelt Jacomijn Pluimers haar persoonlijke verhaal vanuit drie pijlers van het Franciscaanse gedachtegoed: gemeenschap, spiritualiteit en milieu.

Ze gaat in op het huidige niet vol te houden voedselsysteem en de knellende raakvlakken tussen landbouw en natuur. Geeft aan wat haar motiveert en inspireert, en ten slotte biedt ze handvatten voor ons allemaal: hoe kan ieder van ons, vandaag nog, direct bijdragen aan een betere wereld van morgen?

Lees een verslag van de lezing op linkerwang.nl.

Luid de noodklok voor een beter klimaat

30 november 2018

In aanloop naar de Klimaattop COP24 die maandag 3 december van start gaat roept Greenpeace kerken, kloosters en gemeenten op hun klokken en carillons te luiden.

Lees meer op knr.nl.

Ecologisch Kerktuinen Onderzoek

17 november 2018

A Rocha heeft de EKO-scan ontwikkeld in het kader van het programma Hart voor de schepping, dat zich ook met verdiepende materialen en excursies richt op kerkelijke gemeenschappen. Met deze quickscan kan iedereen aan de slag om de beste kansen voor natuur rondom het eigen kerkgebouw snel in kaart te brengen. Coördinator Martine van Wolfswinkel:  ‘Deze scan is een hulpmiddel voor kerken die zorg voor Gods schepping rondom hun kerkgebouw zichtbaar willen vormgeven. Onze droom is dat er een netwerk van groene kerktuinen ontstaat.’

Kijk verder op: www.arocha.nl

Operatie Toolkit zoekt medewerkers/vrijwilligers

16 november 2018

Experts gezocht! om mee te werken aan de vernieuwing van de toolkit van GroeneKerkenactie.
Op de website groenekerken.nl is een van de onderdelen de Toolkit, een website-onderdeel dat al duizenden keren is bezocht en gebruikt. Toch zijn sommige onderdelen inmiddels verouderd. Het is nodig dat deze Toolkit wordt bekeken op haar inhoud en vormgeving en dat zij wordt vernieuwd.
Lees meer »

Geloven in een betere wereld

12 november 2018

Ongelijkheid, klimaatverandering en conflicten zijn de uitdagingen voor vandaag en de toekomst. Decennialang zetten stichting Oikos en haar voorlopers zich in voor een eerlijke en leefbare wereld, door studie en acties. Vanuit haar katholieke en oecumenische wortels verbond Oikos kerken, wetenschap en actiegroepen. Recent is Oikos opgeheven. Dit boek toont de sporen van Oikos en geeft de opgedane ervaringen door aan de toekomst.

Ir. D.L. Renkema (1956) was vanaf 1994 werkzaam bij Oikos, van 2014 tot 2018 als directeur.
Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Skandalon.