subscribe to the RSS Feed

Franciscusvieringen

3 oktober 2019

Geloofd zijt Gij mijn Heer, door zuster aarde,
onze moeder
die ons in leven houdt en leidt
en allerlei gewassen met kleurige bloemen
en kruiden voort brengt.

uit: de Lofzang van de schepselen (het Zonnelied)
van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Op 3 oktober gedenken wij het sterven van Franciscus.
Op 4 oktober, tevens dierendag, vieren zijn leven en levenswijze.

Franciscus was verbonden met alle schepselen in de schepping.

Een overzicht van vieringen staat op www.franciscaansebeweging.nl.

Zoals:
Op vrijdag 4 oktober om 14:00 uur worden over de hele wereld in kerken, kapellen, scholen en moskeeën de klokken geluid als teken van vrede. In kerken wordt daarna de Lofzang of de Allerhoogste God gebeden, in moskeeën bidt men de 99 Schone namen van Allah. Deze actie is geïnspireerd op de ontmoeting van Franciscus en de sultan 800 jaar geleden.

Zie ook

En, maak van dierendag een eet geen dieren dag.
Nee, ook niet voor je poes.