subscribe to the RSS Feed

Franciscusvieringen

3 oktober 2019

Geloofd zijt Gij mijn Heer, door zuster aarde,
onze moeder
die ons in leven houdt en leidt
en allerlei gewassen met kleurige bloemen
en kruiden voort brengt.

uit: de Lofzang van de schepselen (het Zonnelied)
van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Op 3 oktober gedenken wij het sterven van Franciscus.
Op 4 oktober, tevens dierendag, vieren zijn leven en levenswijze.

Franciscus was verbonden met alle schepselen in de schepping.

Een overzicht van vieringen staat op www.franciscaansebeweging.nl.

Zoals:
Op vrijdag 4 oktober om 14:00 uur worden over de hele wereld in kerken, kapellen, scholen en moskeeën de klokken geluid als teken van vrede. In kerken wordt daarna de Lofzang of de Allerhoogste God gebeden, in moskeeën bidt men de 99 Schone namen van Allah. Deze actie is geïnspireerd op de ontmoeting van Franciscus en de sultan 800 jaar geleden.

Zie ook

En, maak van dierendag een eet geen dieren dag.
Nee, ook niet voor je poes.

Kloosterweekend Schepping

3 mei 2019

Velen denken bij Franciscus van Assisi aan hem als iemand die sprak met de dieren. Anderen weten dat hij de schutspatroon van de ecologen is. Maar wie was het werkelijk en wat betekende ‘natuur’, ‘de schepping’, in zijn leven en Godsbesef?
Lees meer »

Studiemiddag Zonnelied

11 februari 2017

Op zaterdag 11 februari organiseert de Franciscaanse Beweging een studiedag over het Zonnelied.

Het is de eerste studiemiddag over het nieuwe thema dat we de komende twee jaar aanhouden. Sprekers zijn onder anderen Willem Marie Speelman, Hubert Bisschops en Peter Vermaat.

Centraal staat die dag de vraag wat het Zonnelied eigenlijk is, een lofprijzing of een lied? En hoe is het te gebruiken?

Hier kunt u het Zonnelied lezen.

Aanmelden:  of 073-6131340
Kosten: € 20,- (€ 15,- voor leden)

Paus Johannes Paulus II volgt Franciscus

21 augustus 2014

JohnPaulII

Marybeth Lorbiecki schrijft in Following St. Francis over het ecologisch gedachtengoed van paus Johannes Paulus II. “The ecological crisis is a moral crisis.” is een van de uitspraken die zijn opgetekend.

Het Engelstalige boek gaat over de relatie van de mens met de Schepper. Onderwerpen die aan bod komen zijn klimaatverandering, vervuiling, schaarste en armoede. En natuurlijk de rol die mannen en vrouwen kunnen oppakken om de situatie te verbeteren.

Het boek is uitgekomen in 2014 en is te bestelen via Amazon.com.
Lees meer >>