Spring naar inhoud

Al-Mizan een Verbond voor de Aarde, is een document dat de wereldwijde islamitische kijk op klimaat en milieu weergeeft. Het is afgelopen week verschenen. Het kan worden gezien als de islamitische variant op de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus. Het document is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking van verschillende islamitische organisaties, wetenschappers en milieuadviseurs. De Faith for Earth Coalition van UNEP (milieuprogramma van de VN) speelde hierin een belangrijke faciliterende rol.

Al-Mizan benadrukt het belang van cultuur en religie bij het stimuleren van gedragsverandering samen met wetenschappelijke, technische en politieke oplossingen. Het roept alle moslims op om duurzaamheid te omarmen in hun dagelijks leven en samen te werken om ons gemeenschappelijk huis te beschermen. Op Nieuw-Wij kunt u meer lezen en het document downloaden (Engels).

Werken in de moestuin. Foto: Groene Moslims

Corinne Groenendijk, 26 februari 2024

De Heer kijkt naar de aarde en al wie haar bewoont en ziet de ‘grasshopper mentality’ van de mensen. Als sprinkhanen zwermen ze over de aarde om alles af te grazen. Ze reizen waar ze maar heen willen; ze nemen het aardoppervlak in beslag met hun steden en (landbouw)huisdieren, ze proppen hun huizen vol spullen en hun lichamen vol eten en denken: ‘Een dag niet genieten is een dag niet geleefd’. ‘Is er dan niemand die recht doet?’, vraagt God. Hij ziet Noah, ze zit met een bord voor het parlement in Zweden waarop staat: de aarde gaat kapot. En hij ziet een andere Noah. Ze voert een rechtsgeding en komt op voor de rechten van de aarde. En hij ziet nog een Noah die heggen vol hoop plant, plekken van leven waar insecten komen en vogels en steeds meer planten, als gordels van groen door het landschap.

lees verder "Noah"

De Israëlische president Isaac Herzog had op 20 februari een officiële ontmoeting met de algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken (WCC), ds. prof. dr. Jerry Pillay, om de huidige situatie in Israël en Palestina en de oorlog in Gaza te bespreken. Pillay riep daarbij op tot een staakt-het-vuren, godsdienstvrijheid en humanitaire zorg.

Lees meer op www.raadvankerken.nl

Nederland staat op het punt om een nieuw defensieverdrag met Israël te sluiten. Israël is een bezettingsmacht die met veel geweld verschillende Palestijnse gebieden bezet houdt. Het leger is in Gaza verantwoordelijk voor talloze ernstige oorlogsmisdaden.
Sinds de wrede en alom veroordeelde aanval van Hamas van 7 oktober 2023 maakt het Israëlische leger zich er schuldig aan het bombarderen, uithongeren en gedwongen verplaatsen van de burgerbevolking.

Ben je tegen een nieuw defensieverdrag?
Teken dan de petitie

Begin deze maand (jan 2024) is de historicus Dr. David Onnekink, begonnen aan zijn uitdagende taak als bijzonder hoogleraar Christelijk Ecologisch Denken. Zijn opdracht is om vraagstukken rondom ecologie en gerechtigheid te doordenken en met een breed publiek te delen. In de theologische wereld mag daar best meer aandacht voor komen vond de Martine Vonk Stichting. Daarom heeft zij in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht deze bijzondere leerstoel in het leven geroepen. lees verder "Bijzondere leerstoel Christelijk Ecologisch Denken"

Theo Brand, 22 januari 2024

In het boek De man die met dieren spreekt vertelt Eddy Mulder hoe hij met dieren is gaan communiceren. Meteen moest ik denken aan Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de legenden met dieren kon praten. Maar Mulders ervaringen vinden nú plaats, in een tijd waarin dieren massaal worden opgehokt en industrieel verwerkt tot vlees, of die door toedoen van de mens met uitsterven worden bedreigd.  lees verder "Dieren hebben ons wat te vertellen"

In het boek ‘Laat de aarde juichen’; duurzaam beheer van de schepping staat een belangrijke vraag centraal: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de aarde een bewoonbare plek blijft of weer wordt, niet alleen voor de mensen, maar voor alle levende wezens op aarde. Met deze vraag heeft het boek een positieve insteek, namelijk dat het kan. De vraag is hoe en of er vanuit de traditie van het christelijk geloof hier een antwoord op kan worden geformuleerd en een nieuw handelingsperspectief kan worden ontwikkeld. lees verder "Laat de aarde juichen"