Spring naar inhoud

Klimaatverandering: wegkijken of vooruitzien?

Het Interkerkelijk Milieu Netwerk IMN, dat bestaat uit organisaties die zich vanuit een christelijke inspiratie inzetten voor zorg voor de schepping, verzorgt voor de vierde keer een netwerkdag, waarin twee actuele thema’s centraal staan: klimaatverandering en biodiversiteit.
Deze netwerkdag wordt gehouden op 18 september in de Maranathakerk, in ’t Harde, gelegen aan de Bovendwarsweg 2c (ingang Dennenweg).

Klimaatverandering: wegkijken of vooruitzien?

Interkerkelijke milieu- en klimaatwerkdag
Zaterdag 18 september 2010 • van 10.00 tot ± 16.00 uur
Maranathakerk, Bovendwarsweg 2c (ingang Dennenweg) in ’t Harde

Organisatie:
Interkerkelijk Milieu Netwerk in samenwerking met
het Gelders Interkerkelijk Milieu Netwerk


Het Interkerkelijk Milieu Netwerk
Het Interkerkelijk Milieu Netwerk IMN, dat bestaat uit organisaties die zich vanuit een christelijke inspiratie inzetten voor zorg voor de schepping, verzorgt op 18 september voor de vierde keer een netwerkdag. Op deze dag staan twee actuele thema’s centraal: klimaatverandering en biodiversiteit.

Klimaatverandering en de kerken
In december hebben ongeveer 900 plaatselijke kerken en parochies gehoor gegeven aan de oproep om als teken van bezorgdheid over klimaatverandering de kerkklokken te luiden. Daarna is het wat stil geworden en is er verwarring ontstaan over wat we nu wel en niet kunnen aannemen over klimaatverandering. Heeft de ‘commissie Dijkgraaf’ aan die verwarring een eind kunnen maken of duurt ze voort?
Op deze dag willen wij graag bijpraten over de stand van zaken rond klimaatverandering en hoe wij verder kunnen met bezinning, informatie en acties in samenleving en kerken. Christelijk geloof vraagt helder inzicht in de situatie en de dilemma’s van klimaatverandering.
Hoe voorkomen we dat we ons afsluiten voor wat dreigend, lastig benoembaar en moeilijk zichtbaar is, dus wegkijken?
En hoe kunnen en durven we vanuit onze hoop voor Gods schepping vooruit te kijken naar wat er op ons afkomt, in verantwoordelijkheid voor komende generaties?
Hoe blijven wij ook in de verte zien: naar mensen die het meest onder klimaatverandering lijden omdat ze niet over middelen beschikken om zich daaraan aan te passen?
Hoewel wij zelf overtuigd zijn en blijven van de gevaren van klimaatverandering, worden we, ook binnen de kerken, telkens weer geconfronteerd met twijfel en scepsis. Op deze netwerkdag willen we elkaar wat dat betreft een steuntje in de rug geven.

Biodiversiteit
2010 is het jaar van de biodiversiteit. We vragen hiervoor met name in de liturgische viering aandacht, vanuit de lofprijzing en dank voor de rijkdom van de schepping. Door onze productie- en consumptiepatronen en door klimaatverandering wordt biodiversiteit bedreigd. Het is een thema dat ons dichtbij de natuur brengt en ons verwondering over de schepping laat voelen.Programma:
10.00: Aankomst en inschrijving
10.30: Opening door de voorzitter van het Interkerkelijk Milieu Netwerk Hans Blokland.
Met medewerking van Klaas van der Kamp (secretaris van de Raad van Kerken).
11.00: Hoe gaan we om met zekerheden en onzekerheden rond klimaatverandering
Door Jan Boersema, bioloog en theoloog, hoogleraar VU met als specialisatie de relatie van de mens met de natuur.
11.30: Panelgesprek van deskundigen over het thema, met inbreng van de deelnemers.
12.15 Mededelingen vanuit de deelnemende organisaties.
12.30: Lunch.
Informatiemarkt en mogelijkheid van wandeling door het ecologisch beheerde landgoed Zwaluwenburg.
13.45: Werkgroepen:
1. Kerk en energie (verzorgd vanuit FairClimate).
2. Biodiversiteit en klimaatverandering.
3. Uitwisseling van ervaringen in plaatselijke kerken (verzorgd door het Gelders Interkerkelijk Milieunetwerk).
4. Samen aan tafel; kerk, voedsel en biodiversiteit (verzorgd door Tini Brugge).
5. Welke theologische blokkades zijn er bij het binnen de kerken bespreekbaar maken van klimaatverandering, m.n. bij evangelische en reformatorische kerken en groepen? (verzorgd vanuit het Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN)).
6. Hoe kunnen we vanuit de kerken aansluiten bij maatschappelijke initiatieven? Uitwisseling van mogelijkheden en ervaringen.
15.15: Rapportage vanuit de workshops van concrete aanbevelingen en voornemens die voor bredere groepen van belang zijn.
15.30: Liturgische afsluiting rond het thema biodiversiteit, verzorgd door Hans Bouma.

U kunt het programma hier downloaden.


Deelnamekosten:
Kosten: € 5.-; voor wie een lunch wenst: € 10.- (bij de ingang te voldoen).

Opgave (graag voor 10 september):
Interkerkelijk Milieu Netwerk
t.a.v. Marijke Gaastra
Postbus 456
3500 AL Utrecht
telefoon: 030-8801886
e-mail:

Locatie en routebeschrijving:
De Netwerkdag ‘Wegkijken of vooruit zien?’ wordt gehouden in de Maranathakerk, in ’t Harde, gelegen aan de Bovendwarsweg 2c (ingang Dennenweg).
Het kerkgebouw ligt op korte (± 10 minuten) loopafstand van NS station ’t Harde (bereikbaar met de stoptrein Amersfoort-Zwolle v.v.) en is vanaf de snelweg A 28 eveneens gemakkelijk te bereiken (vanaf afrit ’t Harde na tweede stoplicht rechtsaf).

3862cx

Verspreid deze aankondiging s.v.p. onder bekenden en in uw omgeving!

Aan het Interkerkelijk Milieu Netwerk wordt deelgenomen door:
ARocha Nederland, Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN), FairClimate,
Franciscaans Milieuproject Stoutenburg, werkgroep Kerk en Dier,
Kerk en Milieu, Kommissie Nederlandse Religieuzen (KNR),
Stichting Oikos en Time toTurn.