Spring naar inhoud

11-11-11

Column van Kees Tinga- augustus 2011

Carnaval liefhebbers zullen even moeten slikken maar het is niet anders: de elfde november is dit jaar Dag van de Duurzaamheid. Die datum lijkt nog ver weg maar als het seizoen eenmaal op gang is gekomen, wordt het zo maar november. Daarom zou het zo gek niet zijn om alvast te gaan nadenken over de dringende vraag die ons op de Dag van de Duurzaamheid wordt gesteld: ‘Wat doe je zelf op elf-elf-elf?’

Op de website van organisator Urgenda zijn al de nodige voorbeelden te vinden van acties en initiatieven. En de voorbereidende regiotour, deze keer in de provincie Overijssel, wordt al in september gehouden, reden temeer om niet te lang met eigen plannen  te wachten.

Kerk in Actie, het diaconale werk van de PKN en een aantal kleinere protestantse kerken, doet als partner van Urgenda mee aan de Dag van de Duurzaamheid. Daarom zijn er op de website www.dagvandeduurzaamheid.nl ook voorbeelden van kerkelijke initiatieven te vinden en doet de regiotour op 21 september (heel toepasselijk: midden in de Vredesweek) ’s middags de kerk van Deventer-Colmschate aan.

Op elf november vergadert toevallig ook de Synode van de PKN en dat biedt gelegenheid om ook daar opnieuw aandacht aan duurzaamheid te besteden: Kerk in Actie mikt daarbij op de bekendmaking van elf lokale kerken die hun dak met zonnepanelen gaan beleggen, als  koplopers in een ontelbare rij.

De Dag van de Duurzaamheid is een mooi voorbeeld van de aanpak die Urgenda bepleit: in een tijd dat de overheid het laat afweten, moeten burgers en bedrijven het initiatief grijpen en laten zien dat het streven naar duurzaamheid niet door een regering kan worden opgehouden. ’Wij willen zon’ was en is een voorbeeld van zo’n actie: als overheidssubsidie stopt, nemen burgers het heft in handen om de groei van zonne-energie in ons land te laten doorgaan. Maar duurzaamheid is niet alleen zon, er zijn tal van andere mogelijkheden om een duurzame toekomst dichterbij te brengen.

Ga er voor zitten, persoonlijk, in je gezin of vriendenkring, in je club, op je werk, in de kerk.

En vraag je af: wat ga ik in gang zetten - "wat doe ik zelf op elf-elf-elf?"

. . . . . . .

·> Kees Tinga is secretaris van de projectgroep Kerk en Milieu en het Interkerkelijk Milieu Netwerk en medewerker van het FairClimate programma van ICCO en Kerk in Actie.
·> De Dag van de Duurzaamheid
·> Urgenda
·> Kerk in Actie
·> de Synode van de PKN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *