Spring naar inhoud

Afscheid van Mark van Kuilenburg

Zaterdag 19 november was een prachtige, zonnige dag. Een lange sliert van fietsen kwam achter de bakfiets met daarop de kist met Mark van Kuilenburg. Zo ging hij in Utrecht naar begraafplaats St Barbara. Daar hebben een paar honderd mensen Mark van Kuilenburg begraven.

De Janskerk was tjokvol, zo’n vijftig mensen moesten staan. Het ouderkoor van de Vrije School, waarvan ook Elselien lid is, zong aan begin en einde van de dienst. Het koor zong later opnieuw op de begraafplaats, toen Elselien (en anderen) de grafkuil vol schepten, aanstampten en weer vol schepten om er vervolgens de bloemen op te leggen. Dat waren heel veel bloemen die allemaal een plaatsje moesten krijgen.

Het werd koud en velen gingen naar de koffie en het gebak, dat in grote hoeveelheden door de ouders van de Vrije School was gebakken. Maar eerst moest Mark echt begraven worden.

De afscheidsviering had als thema Liefde sterker dan de dood. Dit stond ook op de rouwkaart van Elselien en Maarten. De dienst, met twee voorgangers, was een ecclesiadienst, compleet  met de maaltijd van de Heer. We zongen afwisselend met de cantorij van de EUG liederen van Huub Oosterhuis.

Elselien schetste in drie dia’s (beelden) haar momenten met Mark. Mark, ontroerd als gloednieuwe vader, nog niet wetend of het een jongen of een meisje was, Mark fietsend en een zware fietskar trekkend en Mark op zijn ziekbed, luisterend naar muziek.

In de overweging werd nog eens duidelijk gezegd, hoe Mark zijn ziekte aanvaardde en er mee om ging. Hoe hij nooit klaagde en anderen tot steun was. Daarvan getuigden ook de rondzendbrieven die hij schreef en die velen troostten.

Ook Tineke van Kuilenburg, Marks moeder, gewaagde daarvan en ze gaf een voorbeeld van zijn verantwoordelijkheidsgevoel toen hij nog een kleine jongen was. Ze vertelde ook dat Mark altijd muzikaal is geweest en al een cantate van Bach neuriede, toen hij anderhalf jaar oud was en in de box zat. Marks broer Diederik en een goede studievriend deelden ook herinneringen aan Mark.

Het was goed om Mark zo te herdenken, met velen met wie hij heeft geleefd, samengewerkt, muziek heeft gemaakt en diensten heeft gevierd. Het werd eens te meer duidelijk, dat Mark op allerlei gebied actief is geweest en heel veel vrienden en collega’s had in totaal verschillende sectoren van de samenleving. Zo is Mark en zo zullen we hem gedenken.

...

Nellie Smeenk-Enserink - 20.11.2011

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *