Spring naar inhoud

Nederland Duurzaam?

‘Op de pof bij de toekomst’, kopte NRC Handelsblad op vrijdag 2 september j.l., naar aanleiding van het verschijnen van de Monitor Duurzaam Nederland 2011, een gezamenlijke uitgave van het  Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau,  het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

‘Nederlanders zijn rijk en tevreden. Maar de wijze waarop we die welvaart bereiken, houdt weinig rekening met onze kinderen’. De Monitor signaleert forse problemen, niet alleen rond milieu en natuur in engere zin maar ook bij de toekomstigefinanciering van zorg en andere sociale verworvenheden, bij een stagnerend kennisniveau en bij de achterstand van niet-westerse allochtonen. Voor een verstandig beleid  komt het aan op het vinden van een nieuwe juiste balans tussen concurrentie en coordinatie. Voor klimaatverandering , biodiversiteit en grondstoffenproblematiek geldt daarbij dat oude (voor)oordelen over de rol van markt en overheid aan herziening toe zijn.

De Monitor Duurzaam Nederland 2011 is – in zijn geheel of in een samenvatting - te downloaden op www.cbs.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *