Spring naar inhoud

Eco-Islam

In februari is een herziene versie verschenen van 'Globalized Eco-Islam: A Survey of Global Islamic Environmentalism'.
Auteur van dit onderzoek is Anne Marieke Schwencke, promovenda 'sustainability and religion' aan het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Een korte samenvatting:

Sinds de jaren 70 stellen moslims zich de vraag op welke wijze de Islam milieu- en natuurbescherming en duurzame ontwikkeling ondersteunt. De verkennende studie Globalzied Eco-Islam biedt een overzicht van een aantal denkers, doeners, en organisaties die zich op een mondiaal podium hebben uitgesproken over deze vraag Islam en milieu.

Wij constateren hierin dat de interesse onder moslimgemeenschappen in de 'groene zaak' toeneemt. Dit uit zich onder andere in de toenemende hoeveelheid kleurrijke blogs en websites. Het groen als symbolische kleur van Islam en het 'groen van milieu' beginnen te mengen.

Interessant is dat er verschillende typen denkrichtingen zijn te onderscheiden, van groene mystiek tot meer radikale sociaal politieke eco-denkers. Dit zijn mengvormen van hedendaagse islamitische stromingen en stromingen in denken over duurzaamheid.

Er is veel activiteit op dit terrein onder Westerse moslim gemeenschappen in de Verenigde staten, Canada, Engeland, Zuid Afrika en daarnaast in moslimlanden zoals Indonesië.

Het rapport is Engelstalig. Download Globalzied Eco-Islam als PDF-bestand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *