Spring naar inhoud

Gery van Nieuwkoop overleden

Gery
© René Zoetemelk

In het dagblad Trouw van 21 juli j.l. stond het overlijdensbericht van Gery van Nieuwkoop, die vele jaren actief was in het werk van ‘Kerk en Milieu’.
Anc Burggraaf en Nellie Smeenk, die Gery beiden goed kenden, schreven samen het in memoriam.

In memoriam Gery van Nieuwkoop (1935 – 2012), aanjager en volhouder.

Op 19 juli 2012 overleed Gery van Nieuwkoop - Boer.

Zij is in onze kringen bekend als degene die in de periode van het Conciliair Proces vanuit De Vereniging Milieudefensie (VDM) met haar deskundige inbreng de trainingen voor milieuvoorlichters verzorgde. En niet alleen de trainingen, ook de jaren daaropvolgend verzorgde  zij de deskundigheidsbevordering.

Het was een tijd waarin we dachten dat de oecumene niet óp kon.  Samen, Katholieken en Protestanten, zetten we ons in voor behoud van de schepping, voor een duurzame wereld.

We zochten naar bondgenoten, binnen en buiten de kerken. Gery heeft daarbij vanuit de VDM  een fantastische bijdrage geleverd. Zij deed dat vanuit haar deskundigheid , maar geinspireerd door haar geloof. Dat werkte stimulerend.

Haar deskundigheid betrof vooral de educatieve kant van het proces. Ze kon ons onderwijzen hoe we de milieuvragen onder de mensen konden brengen, hoe kerkelijke parochies en gemeenten opgejut konden worden om ‘zorg voor de schepping’ als wezenlijk onderdeel van het kerkenwerk vorm te geven. Soms werd haar niet aflatende doorvragen ons wat teveel; vaak had ze echter wél gelijk.

Gery heeft cursussen voor milieuvoorlichters van Kerk en Milieu opgezet. Daar kwamen mensen van heinde en ver voor samen. Tientallen plaatselijke vrijwilligers werd geleerd hoe ze aan de slag konden gaan en plaatselijke groepen werden zo gestimuleerd.

Gery ging door ondanks haar lichamelijke beperkingen en zo was ze de eerste die bij VMD de 65 jaar bereikte en ‘gewoon’ met pensioen ging. Die pensionering betekende wel een einde aan haar werk op landelijk gebied, maar ze bleef tot het eind toe bezig op lokaal terrein.

Bovendien was ze actief in de kunst: zowel met haar creatieve scheppingen op het gebied van pottenbakken, als op organisatorisch gebied: het brengen van tentoonstellingen in de Dorpskerk van Voorschoten. Ook daar kwamen weer alle thema’s van het zogenaamd conciliair proces samen: vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

Zij ontving voor al haar werk in februari van dit jaar een Koninklijke onderscheiding.

Wij hebben op 25 juli, een stralende zomerdag, afscheid van haar genomen.
Op de rouwkaart stond:  Vanuit haar geloof heeft zij zich altijd actief ingezet voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Zó zullen we ons Gery altijd herinneren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *