Spring naar inhoud

Klimaatstage in Bangkok

ChristelVanEckIn september 2012 begon het grote avontuur. Ik ging voor vijf maanden stage lopen in Bangkok, Thailand. Ik ben student aan het Windesheim Honours College, in Zwolle. Mijn opleiding staat ook wel bekend als International Change & Project Management met een focus op duurzaamheid. Daarnaast hebben wij ook nog twee specialisaties: Public Health en Communication & Media.

Ik zit nu drie maanden in Bankok en besef dat dit een ervaring is die ik nooit zal vergeten. Ik loop stage bij The Media Alliance, een non-profit organisatie die samenwerkt met allerlei media bedrijven en reclamebureaus om het gedrag van mensen in Zuidoost Azie te veranderen met betrekking tot maatschappelijke kwesties.

MediaAllianceOp dit moment ligt onze prioriteit bij de Redraw The Line campaign, een initiatief van The Media Alliance, the Swedish International Development Cooperation Agency en de Asian Development Bank.
Het doel van de campagne is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van klimaatsverandering, en vervolgens om mensen hun leefstijl erop te laten aanpassen. Dit wordt gedaan aan de hand van de pijlers energie, transport, recyclen en consumeren.  Tenslotte probeert The Media Alliance het publiek te mobiliseren om aan de bel te trekken bij de politieke besluitvormers om bindende internationale inzet te bewerkstelligen.

nim-bookEen van de projecten is de University No Impact Week, een samenwerking met Colin Beavan’s No Impact Project. De University No Impact Week daagt studenten in Zuidoost Azie uit om een week lang klimaatneutraal te leven, waarbij iedere dag zijn eigen thema heeft. Ook werken wij nauw samen met de Story of Stuff, waarvan u vast al een of meerdere filmpjes heeft gezien. En zoniet, dan kan ik u  ten zeerste aanraden om dit te bekijken.

Zelf ben ik altijd al bezig geweest met ecologische duurzaamheid. Maar nu ik hier in Azië ben, ga ik alles toch nog vanuit een ander perspectief bekijken. Ik zie de gevolgen van ‘s werelds ecologische voetafdruk met eigen ogen. Bijvoorbeeld tijdens de moesson-maanden in Bangkok. Als ik klaar was met werken liep ik naar de bus en dan kwam het water tot boven aan mijn enkels. Ik reed dan naar huis en dan zag ik hele straten ondergelopen met regenwater.
En dan is het ook nog zo dat de overstromingen die ik meemaakte nog helemaal niks zijn vergeleken met de overstromingen die vorig jaar in Bangkok hebben plaatsgevonden. Naast extreme weersomstandigheden wordt Zuidoost Azie in toenemende mate getroffen door tyfoons, tsunamis, aardbevingen en cyclonen. In het leven van de Aziaten speelt het vechten tegen of leren omgaan met klimaatsverandering een cruciale rol in het dagelijks leven.

Wat ik mij afvroeg was of de mensen zich eigenlijk al bewust zijn van klimaatverandering. Dat moest toch haast wel aangezien ze met toenemende mate geconfronteerd worden met natuurrampen? Ik besloot mijn onderzoeksopdracht te focussen op het huidige gedrag van Redraw The Line’s doelgroep met betrekking tot klimaatverandering, zodat de campagne effectieve, doelgerichte, sociale gedragsveranderende boodschappen kan uitzenden.

De uitkomsten van mijn onderzoek zijn dat het merendeel van de doelgroep zich al bewust is van klimaatverandering, maar nog niet wil overgaan tot klimaatbewust leven. Mensen zijn de voor- en nadelen van klimaatbewust leven aan het afwegen of zijn al een stap verder en zijn op zoek naar manieren om klimaatbewust te leven.

Naast mijn schoolopdrachten ben ik met name bezig om televisiezenders te betrekken bij de campagne door ze te benaderen met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in het uitzenden van de Redraw The Line spotjes. Wie weet heeft u één van de spotjes al wel voorbij zien komen op Deutsche Welle of National Geographic…  Ook ben ik bezig met het maken van een online showcase ‘The Best Practices of Public Service Advertising’, waarin ik presenteer wat de meest effectieve manieren zijn van reclame maken voor het goede doel.

Een ding dat zeker is, is dat ik mijn toekomistige werk in het teken wil laten staan van manieren vinden om mensen klimaatbewust te laten leven. Communicatie en media inzetten voor het goede doel is iets waar meer onderzoek naar moet worden gedaan, aangezien hier geweldige kansen liggen. Ik geloof dat er spoedig wat moet worden gedaan aan onze groeiende ecologische voetafdruk, voordat een groot deel van onze populatie het flink moet bezuren.

Christel van Eck - december 2012