Spring naar inhoud

Nieuwe energie met een convenant?

Een nieuwe lente, zon en nieuwe energie … dat kan een convenant bieden door samen met mensen uit verschillende kerken te laten zien waar je voor staat en dat je hart hebt voor de aarde en het welzijn van al haar bewoners. Ab Kasper en Andries Westerholt van de PKN kerk Hoofdhof in Berkum/ Zwolle zochten in eigen kringen samenwerking op.

Zonnepanelen, LED lampen en goed rentmeesterschap

Geloofd zijt Gij , mijn Heer met al uw schepselen
vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij ons verlicht,
en hij is mooi en stralend met grote luister.
Van U Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.
(uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi)

Twintig zonnepanelen op het platte dak van het kerkgebouw, dat kregen Ab Kasper en Andries Westerholt voor elkaar met de hulp van kerkleden die voor financiering zorgden. Aanvullend werden de spotjes in de grote kerkzaal door energiezuinige LED-lampen vervangen. Totaal betekent dat een daling van 40-50% van de energiekosten!

In het dorp Berkum, thans een buitenwijk van Zwolle was men al langer bezig met de vitalisering van de wijk. Ab Kasper nam namens de kerk deel aan overleg met andere maatschappelijke organisaties om te kijken welke gezamenlijke doelen ze konden verwezenlijken. Men vond elkaar rond 'duurzaamheid bevorderen', in en van de wijk.
Maar hoe vul je dat in…?

Met de hulp van de vrijwilligersgroep 'Duurzaam Zwolle' en een subsidie van de provincie Overijssel kon een al eerder bedacht plan om te investeren in zonne-energie werkelijkheid worden.

Ze tekenden in op de mogelijkheid om zonnepanelen te bestellen en kozen voor de kerk het grootste aangeboden pakket van 20 panelen. Ze onderzochten de technische mogelijkheden en besloten de panelen niet op het schuine gedeelte, maar midden op het platte dak van het kerkgebouw te plaatsen zodat het aanzicht voor de buurt niet zou veranderen.

Andries Westerholt, kerkrentmeester, zorgde ervoor dat mensen een bedrag konden schenken dat in vijf jaar terugbetaald kon worden; want de energierekening gaat omlaag! Ook bleven giften mogelijk. Binnen drie maanden was het benodigde bedrag van 12.000 Euro (inclusief plaatsing en notariskosten) bereikt.
De notariskosten werden beperkt door alle contracten met de kerkleden die borg stonden onder één noemer te brengen. Ze hielden geld over om de 55 spotjes van 125 Watt inde grote kerkzaal te vervangen door LED-lampen met een vermogen van 18 Watt. Deze ingreep verlaagt het energiegebruik met 10-15%.

Inspiratie
Ab Kasper studeerde chemie en is zijn adviesbureau rond veilig werken met chemicaliën aan het afbouwen. Voor hem is er geen specifieke extra motivatie om vanuit geloof zich hiervoor in te zetten. Zijn betrokkenheid als gelovige combineert hij met een nuchtere werkelijkheidszin en verantwoordelijkheidsgevoel om op een duurzame wijze met de schepping om te gaan.

"Kijk maar eens op de website www.duurzamekerk.nl naar het overzicht van de CO-2 toename in de wereld en de gevolgen voor het klimaat. De feiten spreken voor zich; we kunnen niet ongebreideld doorgaan met het verbruiken van bestaande energie uit fossiele grondstoffen (die opraken, ook het uranium voor kernenergie is beperkt). Daarom steek ik hier energie in: zonne-energie en wind- en water energie zijn duurzaam. We kregen er een hoop energie voor terug van anderen, ook niet-kerkelijken in Zwolle waarmee we onze betrokkenheid deelden".

Andries Westerholt, is vanuit zijn geloof dankbaar voor al het mooie dat God ons schenkt op aarde. Als gelovige voelt hij zich verantwoordelijk om als een goede rentmeester bij te dragen aan duurzaamheid opdat de wereld leefbaar blijft ook voor zijn kinderen en kleinkinderen.

 
Door: Tini Brugge
Project Groene spiritualiteit en praktijk Raad van Kerken/ KNR-PIN

Zie ook de tekst van de klimaatverklaring van de Raad van Kerken in samenwerking met Islam en Jodendom en www.hoofdhof.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *