Spring naar inhoud

Schepping vieren met Marijke de Bruijne

Speciaal voor de groene website schepping vieren  van de Raad van Kerken,  ontwierp Marijke de Bruijne 7 vieringen aan de hand van zeven milieuthema's uit  Genesis. Deze vieringen met liederen, rituelen en suggesties voor verbeelding  zijn prima bruikbaar in de komende  periode van de  schepping van 1 september - 15 oktober. De instelling van deze  periode is een initiatief van de verschillende Europese kerken en bedoeld om in deze tijd aandacht te vragen  voor de zorg voor de aarde en haar toekomst.

Ook ander geschikt materiaal voor vieringen in verschillende vormen, binnen en buiten de kerken, is te vinden op de website www.scheppingvieren.nl.

U wordt van harte uitgenodigd ook uw eigen materiaal in te sturen naar de redactie die gevormd wordt door:
Leonie van Straaten (uitgeverij Abdij van  Berne) en Ds. Iris Speckman (doopsgezind) - samen met Joost Kahmann (RK) de webmaster, en  Ds. Kruiswijk Jansen ( PKN).

 

Tini Brugge, groene websites van de Raad van Kerken

(op 1 september geeft zij tijdens de ECEN-konferentie in Elspeet een workshop over schepping vieren,  groene spiritualiteit en creativiteit).