Spring naar inhoud

Wordt het nieuwe CDA een beetje groener?

Column van Kees Tinga - februari 2012

Het hing al een poosje in de lucht: het CDA was bezig met een grondige bezinning op de situatie die ontstond na het verkiezingsdebacle van 2010 en de splijtende gevolgen. Vol spanning werd naar de uitkomsten uitgekeken en in de aanloop naar het congres van januari lekten zoals gebruikelijk een paar prikkelende onderdelen uit. Eén van die geruchten: ‘het CDA gaat groener worden’.


Nu het congres achter de rug is en de congresstukken openbaar zijn, vallen er een paar dingen op.

Het  visiestuk, ‘Kiezen en Verbinden’ (van de commissie onder leiding van oud-minister Aart Jan de Geus)  spreekt zich duidelijk uit voor ‘een duurzame toekomst’ en ‘schone energie’. Eén van de ‘acht oplossingsrichtingen’ uit het stuk heet ‘Duurzame dynamiek’; daarin wordt gepleit voor een circulaire economie ’waarin grondstoffen en materialen worden bewaard en hergebruikt‘  en voor kleinschalige energieopwekking. Ook de rest van deze ‘politieke visie voor het radicale midden’ gaat duurzaamheid niet uit de weg: het begrip komt in de ongeveer zestig pagina’s zo’n twintig maal voor – een gemiddelde waar andere partijen jaloers op mogen zijn.

Anders is het bij de vrucht van de ‘commissie Geel’ die in ‘Nieuwe woorden, nieuwe beelden’ op zoek gaat naar mogelijke  hertaling  van grondbeginselen van de partij. Het begrip duurzaamheid ontbreekt hier en de commissie geeft aan dat ze na ampele overwegingen wil vast houden aan het vertrouwde rentmeesterschap als bouwsteen van de nieuwe CDA visie. Dat is een gemiste kans. En de partij had beter kunnen weten.

Op het Christelijk Sociaal Congres van vorig jaar – dat aan duurzaamheid was gewijd - pleitten zowel Jan Boersema als Klaas van Egmond – gekende deskundigen en niet zonder affiniteit voor de partij -- voor afschaffing van die verwarrende term.  Boersema  legde daarbij  haarscherp uit dat het Bijbelse begrip rentmeesterschap veel meer economisch dan ecologisch is gekleurd en daarom weinig geschikt voor gebruik in de levensbeschouwelijke natuur- en milieu discussie.

Zo schept het CDA ongewenste verwarring  bij een gewaardeerde poging tot ecologische modernisering. Rentmeesterschap past bij het verleden – en heden -  van de partij waarin begrotingsdiscipline en financieel korte- termijn-denken de overhand hebben op zorg voor natuur en milieu en voor de toekomst van de aarde.

Een toekomstig  groener CDA zou de moed moeten opbrengen om afscheid te nemen van uitgerekend dat begrip rentmeesterschap. Om daar vervolgens concrete daden aan te verbinden.

Wordt het CDA een beetje groener?
De tijd zal leren of christen radicalen na veertig jaar hun keuze mogen gaan heroverwegen..

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·> Kees Tinga was secretaris van de projectgroep Kerk en Milieu en het Interkerkelijk Milieu Netwerk. Hij is medewerker van het FairClimate programma van ICCO en Kerk in Actie.
·> download het rapport Kiezen en Verbinden [pdf] ·> download het rapport Nieuwe Woorden Nieuwe Beelden [pdf]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *