Spring naar inhoud

Over de crisis niets dan goeds

boek-OverDeCrisiEr zijn al veel boeken verschenen over de twee grootste bedreigingen voor het leven op aarde; te weten klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Maar het mooie nieuwe boek ‘Over de crisis niets dan goeds’ benadert de problematiek vanuit een ongekende, breed en samenhangend perspectief.

Herman Wijffels schrijft in het voorwoord: “Het boek illustreert op een unieke wijze hoe de problematiek van klimaat en biodiversiteit verbonden is met de crisis in breder verband. Daartoe behoren ook thema’s als bewustzijn, spiritualiteit, zingeving, sociale cohesie, economie, financiën en politiek. Van daaruit wordt duidelijk hoe noodzakelijk het is om ook de oplossing in die samenhang te vinden.”

De auteur, bodemexpert en milieukundige, Sjef Staps verbaast zich al lang over het feit dat de wetenschap al tientallen jaren signalen afgeeft dat er iets loos is en de samenleving en overheid de kop in het zand blijven steken. Daarom is hij 24 mensen gaan interviewen; een brede groep van wetenschappers, ondernemers, politici en maatschappelijke doeners, zoals bijvoorbeeld Jane Goodall, Pier Vellinga, Klaas van Egmond, Marga Edens, Jan Terlouw en Marjan Minnesma.

boek-OverDeCrisisAlle geïnterviewden onderstreepten de urgentie van het probleem. “We razen met grote snelheid af op het ravijn,” zegt bijvoorbeeld Marjan Minnesma. “Daarom is haast geboden.” Er bestaan al veel duurzame initiatieven op het gebied van energie en voeding. “Dat is hartverwarmend”, zegt Sjef Staps, “maar het zijn druppels op de gloeiende plaat. Er moet veel meer gebeuren, maar geen van de spelers – overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers – zijn in staat om echt het voortouw te nemen. Ze blijven wijzen naar elkaar.” (Trouw 8-10-2013).

Dinsdag 8 oktober 2013 nam staatssecretaris van milieu, Wilma Mansveld, het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. Ze onderschreef hierbij de urgentie van de problematiek en noemde duurzaam investeren niet alleen een morele verantwoordelijkheid, maar ook economisch verstandig. De crisis biedt kansen om de samenleving duurzamer in te richten. Maar dat moet wel samen. Overheid, bedrijfsleven, organisaties en burgers moeten de handen in één slaan. De ambities moet ambitieus zijn, maar ook realistisch. We kunnen niet te snel, want iedereen moet mee kunnen komen.

Dit raakt aan de bestuurlijke onmacht, die Sjef Staps zelf noemt als een van de oorzaken waarom er te weinig daadkracht is. “We zitten met een verouderd politiek systeem dat de problemen van nu niet aan kan. Het is op de korte termijn gericht, terwijl een weg naar duurzaamheid vraagt om visie en daden voor de lange termijn.” (Trouw 8-10-2013).

Uit het boek klinkt ook hoop. Hoop dat de samenleving nu rijp is om actie te ondernemen op alle niveaus. Het boek biedt hoop- en richtinggevende suggesties voor burgers, bedrijfsleven en overheid, die zullen bijdragen aan een volhoudbare samenleving. Jane Goodall zegt: “Iedereen kan elke dag het verschil maken.” Elke dag krijg je de kans om, door de keuzes die je maakt, rekening te houden met je eigen leefwereld en die van anderen, je kinderen en kleinkinderen. Je wilt toch nog niet, zoals Marjan Minnesma het uitdrukt, dat je kinderen of kleinkinderen later zeggen: “Mijn God! Ze wisten het allemaal wel, maar waarom deden ze niets?” Het is toch veel mooier dat ze kunnen zeggen: “Wauw! Dat was echt de grootste slag die de mensheid ooit heeft gemaakt.”

www.overdecrisisnietsdangoeds.nl

sjef-staps_normalSjef Staps is milieukundige en werkt bij het Louis Bolk Instituut aan verduurzaming van de landbouw. Eerder werkte hij onder meer voor het RIVM en TNO. Hij is via diverse gremia betrokken bij duurzame ontwikkeling, zoals de Vereniging voor Milieuprofessionals, het Platform Duurzame en Solidaire Economie, het Franciscaans milieuproject Stoutenburg, en de Stichting Milieukeur.

 

Door Marjolein Tiemens-Hulscher
Kijk voor een meer persoonlijke impressie van de boekpresentatie ook op groengeloven.com

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *