Spring naar inhoud

Uitnodiging:<br>onderzoek naar verduurzaming

Namens de GroeneKerkenactie vindt u een vragenlijst die u digitaal kunt invullen. We hopen dat u hieraan zult meewerken! Het helpt ons namelijk als we meer informatie krijgen over hoe u allen aankijkt tegen ‘kerk en duurzaamheid’.

Het gaat om een onderzoek waarbij alle gegevens natuurlijk geanonimiseerd worden door de onderzoekster. Het onderzoek wordt niet gebruikt voor fondsenwerving.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan het onderzoek naar verduurzaming en duurzame ontwikkeling in de verschillende geloofsgemeenschappen. De gegevens van dit onderzoek worden gebruikt om ons beleid t.a.v. verduurzaming te actualiseren.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U kunt deze invullen tot en met 15 juli 2015. Uw antwoorden zijn vanzelfsprekend anoniem. We zullen u na het onderzoek informeren over de uitkomsten ervan.

U kunt het onderzoek bereiken via onderstaande link:
Klik hier om direct deel te nemen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,

 

 

Sjoerd van Schooneveld

medewerker Groene Kerken Actie (werkzaam bij Kerk in Actie)

Vragen over dit onderzoek kunt u mailen aan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *