Spring naar inhoud

Hartelijk dank Sjoerd van Schooneveld!

svschooneveldMet een brief aan zijn vele contacten in het veld van de Groene Kerken kondigt Kerk in Actie-medewerker Sjoerd van Schooneveld zijn afscheid aan van het werk waarvoor hij zich de afgelopen jaren heeft ingezet.

Een van zijn verdiensten: tientallen Groene Kerken.

Na een jarenlange loopbaan als ontwikkelingswerker bij ICCO, onder andere in Azië en het Midden Oosten, wordt Sjoerd naar Kerk in Actie/Binnenland overgeplaatst. Hij kan er meteen zijn tanden zetten in het windmolenproject ‘Windenergie op kerkelijke grond’, een door de overheid gesubsidieerde poging om windturbines te plaatsen op daarvoor geschikte locaties die in het bezit zijn van lokale kerken. Het levert veelbelovende initiatieven op die jammer genoeg worden doorkruist door een omslag in provinciaal en landelijk beleid.

Sjoerd gaat er vol in en bouwt in korte tijd een enorm netwerk op, in lokale kerken maar ook in milieuorganisaties. De werkgroep ‘Kerk en Energie’ krijgt dankzij hem een nieuwe impuls. Het begeleidt niet alleen het windenergieproject maar bereidt ook de totstandkoming voor van de Toolkit duurzaam kerkbeheer – nu een prachtig monument van zijn niet aflatende inspanning en verbindingstalent.

Hij zorgt er in die jaren ook voor dat de ‘groene websites’ van de kerken (waaronder Kerk en Milieu) in de lucht kunnen blijven. l_gkEn hij legt contact met Tear, de organisatie achter de actie Groene Kerken. Dankzij de samenwerking tussen Tear en Kerk in Actie groeit de Groene Kerken langzaam maar gestaag uit tot het gezelschap van meer dan honderd kerken (en moskeeën!).

Sjoerd sjorde en trok, bewaakte de voortgang en de publiciteit, benaderde gasten en sprekers voor de landelijke dagen en kreeg het tussen de bedrijven door ook nog voor elkaar dat de PKN Synode een zitting aan duurzaamheid besteedde. Ernstige gezondheidsproblemen dwingen hem de afgelopen maanden tot beperkingen en tenslotte tot het voortijdig beëindigen van zijn functie op 1 november van dit jaar.

De redactie van Kerk en Milieu is niet de enige die hem enorm zal missen, met zijn vriendelijke bescheidenheid, zijn sterke overtuiging en zijn, voor kerkewerk onmisbare, praktische instelling. Wij danken Sjoerd hartelijk voor wat hij in deze jaren voor ons werk heeft gepresteerd en wensen hem en zijn dierbaren voor de komende jaren alle goeds.

Redactiecommissie Kerk en Milieu