Spring naar inhoud

Luchtverontreiniging blijft gevaarlijk

Heel goed dat er voortgang geboekt is met een beleid om klimaatverandering wereldwijd gestalte te geven. Zal het voldoende zijn, en wordt het breed gedragen en uitgevoerd?
Wat zegt het dat het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken de regie had in Parijs - het moest een politiek succes worden - en dat het Franse ministerie van Milieu (helemaal niet zo milieuvriendelijk) eigenlijk ontbrak? Maar toch, positief. Zijn daarmee in de toekomst onze milieuproblemen opgelost?

Luchtverontreiniging raakt ondertussen qua beleid op de achtergrond, men gaat er van uit dat luchtverontreiniging automatisch wordt opgelost en meelift met klimaat- en energie beleid. Maar dat is niet zo.

Op dit moment is de levensverwachting in Nederland t.g.v. de hoge fijn stof concentraties ruim twee jaar korter dan normaal. En klimaatverandering leidt echt (nog?) niet tot een kortere levensverwachting - in Europa. Wereldwijd sterven op dit moment 1,4 miljoen mensen voortijdig als gevolg van hoge fijn stof concentraties, en naar verwachting zal dit aantal stijgen tot 3,6 miljoen in 2050 (OECD-rapport, 2012).

Deze luchtverontreiningsproblemen komen vooral voor in grote steden, en zijn het gevolg van verkeer en industrie, en deels ook van landbouw. Er ligt vaak een deken van fijn stof in en rond steden, waarbij Mexico-City en Peking de ernstigste voorbeelden zijn. Maar ook de concentraties fijn stof in Nederland, Vlaanderen en het Ruhrgebied zijn verhoogd, en behoren met de Po-vallei tot de meest vervuilde gebieden van Europa.

Soms zijn maatregelen die op zich een positief aspect hebben voor klimaatbeleid negatief voor fijn stof; een voorbeeld is houtverbranding. Op zich deels klimaat-neutraal, ook al kunnen ook daar vraagtekens bij worden gezet, maar zeker negatief voor luchtverontreiniging.

Het is belangrijk dat er voldoende aandacht is en blijft voor de luchtverontreinigings problemen, en dat niet gedacht wordt dat klimaatverandering het enige ‘lucht’ probleem is. Het beleid moet zich richten op een combinatie van klimaat en luchtverontreiniging, en naar oplossingen zoeken die positief zijn voor klimaatverandering en luchtverontreiniging beide. Een goed voorbeeld hiervoor zijn maatregelen die de roet-uitstoot verminderen: prima voor het klimaat en ook voor door fijn stof veroorzaakte gezondheidsschade.

PeterBuiltjesPeter Builtjes - juli 2016

 

 


• Actueel: Hoe vervuild is de lucht in mijn straat? (ondermeer over fijnstof, ultra-fijnstof, stikstofoxide en roet)

Bron: European Environment Agency 2005