Spring naar inhoud

Duurzame Deugden

Met vertegenwoordigers van verschillende religies spraken we over duurzaamheid. Welke specifieke bijdrage kunnen wij op dit gebied leveren. De politiek en de wetenschap moeten concrete maatregelen aandragen en doorvoeren. Concrete maatregelen vragen echter een voedingsbodem waarin ze aanvaard worden en tot bloei komen. Hieraan kunnen de religies een belangrijke bijdrage leveren. Zij kunnen zorgen voor een nieuwe manier van denken. Paus Franciscus roept in ‘Laudato si' op tot een ecologische bekering en tot een ecologische spiritualiteit.

Het was zeer bemoedigend te zien dat de toch zeer verschillende religies elkaar vinden in een gelijke houding ten opzichte van de schepping en de inzet voor een duurzame samenleving. De gevoerde gesprekken leverden een waaier van gedachten op waarin iedereen zich kon vinden. Deze gedachten vat ik hier samen onder de term duurzame deugden.

In willekeurige volgorde gaat het om de volgende deugden: wijsheid, moed, compassie, verantwoordelijkheid, dienstbaarheid, verbondenheid, gerechtigheid, dankbaarheid, vreugde en hoop.

De beoefening van deze duurzame deugden zetten ons op het spoor van een ecologische spiritualiteit. Uiteindelijk leiden ze ons tot een ecologische bekering en tot een nieuwe manier van denken waarmee wij openstaan voor concrete maatregelen die onze manier van leven ingrijpend zullen veranderen.

Pier Tolsma, diaken