Spring naar inhoud

Groene Kerk; mopperen of hoopvol doorgaan?

Het bordje ‘Wij zijn een Groene Kerk’ bij de ingang hangt er nu meer dan een jaar. Het begint te wennen dat bij de groeiende aandacht voor milieu en klimaat ook de kerken een steentje willen bijdragen in het overdragen van een duurzame wereld aan volgende generaties. Het bordje – en de activiteiten van de werkgroep  – zijn bedoeld om ons ook bij het betreden van de kerk aan die uitdaging te herinneren, een uitdaging die ons ook persoonlijk mag raken. Dat laatste is weleens ongemakkelijk, zo blijkt uit gesprekken en anekdotes die iedereen meemaakt. Voor je het weet ontstaat er in een gesprek over onze eigen rol bij duurzaamheid een sfeer van verwijt – ’mag ik soms niet meer…?’ – of ruzie: ‘die milieurakkers maken onze economie kapot.’ Voor je het weet is de sfeer op de verjaardag grondig verpest en blijven deelnemers met al hun goed bedoelingen achter met een onplezierig gevoel. In de eigen werkgroep hebben we laatst onze eigen ervaringen met die ongemakkelijke ervaringen uitgewisseld. We herkenden veel, over idealisme dat niet altijd begrepen wordt, over lastige keuzen waarvoor je als burger, consument – en misschien ook wel als gelovige – komt te staan en over de weerstanden en de onduidelijke informatie die je bij al je goede bedoelingen kunnen dwars zitten.

Over één ding waren we het eens. Ook al ziet de toekomst van de Schepping er bepaald niet rooskleurig uit, met alle gegevens over temperatuurstijging, waterschaarste of teruglopende biodiversiteit, met somberheid en teleurstelling zullen we die problemen niet kunnen oplossen. Liever laten we ons inspireren door de berichten van pioniers en vernieuwers die vervuilende producten en processen weten te veranderen en ons alternatieven aanbieden die duurzaamheid bevorderen. Om het in de taal van onze levensovertuiging te zeggen: we willen ons niet laten leiden door schuldgevoel maar door hoop – en door verantwoordelijkheidsgevoel. Doet u zo met ons mee? Dan blijft het bordje ’Wij zijn een Groene Kerk’ zijn werk doen.

Werkgroep Groene Diaconessenkerk