Spring naar inhoud

Een loflied met de kennis van nu

Pier Tolsma, een van onze vaste columnisten, schrijft een loflied met de kennis van nu, passend bij de tijd van Pinksteren. "Hij geeft aan ons zijn Geest en wijst ons onze weg."

Gezegend zij de Heer,
de Schepper van 't heelal.
Hij schiep de ruimte en de tijd,
de oorsprong van alles is Hij.
Gezegend zij de Heer
de schepping is zo goed.

Hij schiep materie, energie,
verbond ze innig met elkaar.
Hij schiep onzekerheid van plaats en tijd
onmeetbaar tegelijkertijd.
Gezegend zij de Heer
de schepping is zo goed.

Hij schiep de zwaartekracht
en 't elektromagnetisme.
Hij schiep de kernkracht, sterk en zwak
en bracht dit alles bij elkaar.
Gezegend zij de Heer
de schepping is zo goed.

Hij schiep de energie,
en bracht zo alles in beweging.
Hij schiep de entropie,
en alles kreeg een richting.
Gezegend zij de Heer
de schepping is zo goed.

Hij schiep verscheidenheid
en afhankelijkheid.
Hij schiep de evolutie en de oerknal,
de aanpassing en ontwikkeling.
Gezegend zij de Heer
de schepping is zo goed.

Hij schiep in alles eigenheid,
persoonlijkheid en vrije wil.
Hij schiep de mensen naar zichzelf
en in gemeenschap met elkaar.
Gezegend zij de Heer
de schepping is zo goed.

Hij geeft aan ons geloof
dat doet in Hem vertrouwen.
Hij schenkt aan ons de hoop
en doet ons voortgaan op zijn weg.
Gezegend zij de Heer
oneindig is zijn liefde.

Hij heeft ons innig lief
en doet ook ons beminnen.
Hij geeft aan ons geluk
en Hij is onze vreugde.
Gezegend zij de Heer
oneindig is zijn liefde.

Hij geeft aan ons zijn Zoon
zijn wezen deelt Hij zo met ons.
Hij geeft aan ons zijn Geest
en wijst ons onze weg.
Gezegend zij de Heer
oneindig is zijn liefde.

Pier Tolsma, mei 2018