Spring naar inhoud

Hartekreet voor milieubewustzijn

Een persoonlijke ‘cri de coeur’ noemt Koos van Noppen zijn brochure ‘Messentrekkers bij de nachtwacht’. De aard en de omvang van de klimaatcrisis en ons onvermogen om het proces te keren houden hem vaak uit zijn slaap. “Zeer regelmatig ontmoet ik oprechte christenen, die een graad van milieubewusteloosheid aan de dag leggen waar ik stil van word.”

 

Kern christendom

Met zijn brochure doet van Noppen een oproep aan gelovigen om te erkennen dat ‘groen doen’ tot de kern van het christendom behoort en niet als iets vermoeiends erbij. Laat het bordje dat Groene kerken aan de muur hebben, geen moderne aflaat zijn, maar een voortdurende aansporing naar alle leden van de geloofsgemeenschap dat ‘zorg voor de schepping’ waargemaakt moet worden in het dagelijks leven. We mogen niet wegkijken en ons daarmee onttrekken aan de verantwoordelijkheid tegenover God en onze naaste. Kunnen we beweren God lief te hebben als we tegelijkertijd niet liefhebben wat hij geschapen heeft?

 

Verborgen glans

Wat staat ons te doen? Van Noppen geeft een richting aan: terug naar God, terug naar een eenvoudig leven. Net als paus Franciscus schrijft in Laudato Si’ stelt ook van Noppen dat christelijke bezinning op de milieucrisis begint met inkeer. Erkennen dat we allemaal schuldig zijn. Inkeer, gevolgd door omkeer, de bereidheid om een andere weg in te slaan. Dat zal een ontdekkingstocht zijn waarin je zult ontdekken dat soberheid een verborgen glans heeft.

 

Ons gemeenschappelijke huis

Tot sluit pleit van Noppen voor een open sfeer in de kerk waarin we elkaar mogen, ja zelfs zouden moeten bevragen omtrent de dagelijkse keuzes die we maken. Hoe bespaar jij energie? Hoe kun je je vleesconsumptie terugdringen? Elkaar, misschien wel kritisch, bevragen is niet bedoeld om te oordelen of om elkaar te betuttelen, maar juist om elkaar te helpen, te stimuleren en inspireren, zodat we allemaal zorg kunnen dragen voor ons gemeenschappelijke huis.

 

‘Messentrekkers bij de nachtwacht’ is heel toegankelijk geschreven en kan in iedere geloofsgemeenschap gebruikt worden om de leden bij milieubewustzijn te brengen. De brochure is te downloaden via www.arocha.nl

 

Koos van Noppen is werkzaam bij IBZ, de vereniging voor Zending Nederland.