Spring naar inhoud

Operatie Toolkit zoekt medewerkers/vrijwilligers

Experts gezocht! om mee te werken aan de vernieuwing van de toolkit van GroeneKerkenactie.
Op de website groenekerken.nl is een van de onderdelen de Toolkit, een website-onderdeel dat al duizenden keren is bezocht en gebruikt. Toch zijn sommige onderdelen inmiddels verouderd. Het is nodig dat deze Toolkit wordt bekeken op haar inhoud en vormgeving en dat zij wordt vernieuwd.

En daarvoor wil GroeneKerkenactie uw medewerking vragen.

Dit vragen we u:

  1. Bent u bereid om mee te werken aan de vernieuwing van de Toolkit Groene kerken? Daarbij moeten we ons realiseren dat het doel van de Toolkit is om kerkleden handvatten te bieden waarmee zij kunnen werken aan de verduurzaming van hun kerkgebouw en hun gemeente.
  2. Wat is uw expertise?
  3. Bent u in de gelegenheid om tussen oktober en december 2018 tijd te steken in deze vernieuwingsoperatie?
  4. Kent u meer mensen met een bepaalde expertise op dit terrein?

Vraag informatie of meld u aan via .