Spring naar inhoud

Oproep tot maatschappelijke verandering

In het laatste IPCC-rapport (oktober 2018) kunnen we lezen dat als we allemaal, burger, consument, overheid, boeren en bedrijfsleven, ons uiterste best doen het nog steeds mogelijk is om de opwarming van de Aarde te reduceren tot 1,5 °C. Maar dan moeten we niet meer wachten met actie ondernemen.

Naar aanleiding van dit rapport hebben een aantal leiders van katholieke ontwikkelingsorganisaties een oproep gedaan voor een drastische maatschappelijke verandering. Dat gaat dus verder dan het toepassen van innovatieve technologie. Ze roepen op tot een andere economie, een transitie van het voedselsysteem en natuurlijk de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. De oproep kent ook een Nederlandse ondertekenaar in de persoon van Kees Zevenbergen van Cordaid.

In het rapport The Climate Urgency: Setting Sail for a New Paradigm wordt verkend hoe een vergaande en snelle verandering van ons voedsel- en energiesysteem, samengaand met een structurele verandering van levensstijl en maatschappelijke veranderingen, kunnen bijdragen om de opwarming van de Aarde binnen de 1,5 °C te houden.

Hier kunt u de oproep lezen.
Hier kunt u het rapport downloaden.