Spring naar inhoud

Eén christelijke duurzame beweging

‘We willen samen christenen in beweging zetten voor Gods schepping’

Tot en met maandag 10 juni kunt u uw kaarten
met maximale korting (€ 11,00) bestellen!

GroenGelovig en GroeneKerkenactie gaan nauw samenwerken om een groene beweging onder christenen in Nederland verder op gang te brengen. Met het evenement Groen Geloven op 5 oktober willen de initiatiefnemers christenen en geloofsgemeenschappen laten ontdekken wat de volgende stap is naar een duurzame levensstijl. Hanna van der Horst, projectleider van Groen Geloven: ‘We willen samen christenen een nieuw perspectief bieden op Gods schepping.’

Tijdens het evenement in oktober, dat plaatsvindt in het Dominicanenklooster in Zwolle, zijn er verschillende prikkelende speeches, kunnen deelnemers zich tijdens workshoprondes verdiepen in specifieke thema’s en biedt de afsluitende netwerkborrel de kans om mensen te ontmoeten die ook op zoek zijn naar een levensstijl die recht doet aan mens en natuur.

Rentmeesters van de schepping
Één van de initiatiefnemers van GroenGelovig is kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. GroenGelovig wil christenen aanvuren om zorg voor de schepping hoog op de prioriteitenlijst te zetten. Dik-Faber is blij met de samenwerking: ‘Veel christenen zoeken manieren om een goede rentmeester te zijn voor de schepping. Het is geweldig dat we nu met zoveel organisaties gaan samenwerken om mensen te inspireren om dat in de praktijk te brengen. Samen vormen we een beweging voor ecologische gerechtigheid die in Nederland het verschil kan maken.’

GroeneKerkenactie heeft afgelopen jaren succesvol duurzaamheid verankerd in kerken door het hele land. Hanna van der Horst is naast projectleider van Groen Geloven ook campagneleider van GroeneKerkenactie: ‘Ik ben enorm enthousiast dat twee grote groene bewegingen de handen ineenslaan.We willen samen christenen een nieuw perspectief bieden op Gods schepping en laten ontdekken wat verduurzaming te maken heeft met je geloofsleven.’

De Evangelische Omroep sluit aan als mediapartner bij het evenement Groen Geloven. EO-directeur Arjan Lock: ‘Voor de EO is schepping en milieu een thema dat terugkomt in onze programma’s. Maar ook in onze bedrijfsvoering proberen we een groene omroep te zijn. Samenwerking binnen Groen Geloven geeft ons de kans om de betekenis van wat we in de media vertellen ook daadwerkelijk te verbinden met concrete daden en initiatieven.’

Meer informatie over het evenement is te vinden op de website van GroenGelovig en GroeneKerkenactie.

Het evenement Groen Geloven wordt mede mogelijk gemaakt door Tear, ChristenUnie, Kerk in Actie, de Evangelische Omroep, A Rocha, Micha Nederland, Laudato Si werkgroep Nederland, Contact Christen Agrariërs en het CGMV.


Om verwarring te voorkomen:
De naam ‘Groen Geloven’ is tevens de bedrijfsnaam van Marjolein Tiemens-Hulscher.
Marjolein geeft lezingen, cursussen en workshop rondom geloof en duurzaamheid. Haar website groengeloven.com laat zien hoe de christelijke spiritualiteit een rijke bron is voor innerlijke duurzaamheid als levenshouding. Marjolein verzorgt tijdens de proeverij een workshop hierover.