Spring naar inhoud

Geloofwaardig beleggen

In november werd het eerste exemplaar van het boekje “Geloofwaardig beleggen” overhandigd aan mw. Carla Dik – Faber van de Christenunie. Met deze handreiking willen de auteurs de lokale kerken, kloosters en kerkelijke instellingen motiveren om hun vermogen in te zetten zodat dit past bij hun maatschappelijke doelstellingen. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe zij kunnen komen tot verantwoord en duurzaam vermogensbeheer dat ook financieel verantwoord is.

Auteur Floris Lambrechtsen, adviseur verantwoord vermogensbeheerder, schreef het boek samen met enkele anderen in opdracht van de Protestantse Kerk Nederland en de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

PKN en KNR laten zien dat ze de zorg voor de aarde serieus nemen. Wereldwijd hebben religieuze instellingen circa tien procent van het belegd vermogen onder beheer. Het is zaak dat geld zodanig in te zetten dat het ten goede komt aan hun maatschappelijke doelen. Duurzaamheid en zorg voor de aarde horen daarbij. Dat dit niet ten koste hoeft te gaan van het rendement maakt het boek duidelijk. Met het uitgeven van deze handreiking hopen de organisatie lokale kerken en religieuze orden en congregaties te stimuleren tot een duurzaam en geloofwaardig investeringsbeleid.

Zowel ds Karin van de Broeke en zuster Monica Raassen wezen bij de uitreiking op de bijbelse opdracht om zorg te dragen voor de aarde. En op de rol die kerken en religieuzen daarbij kunnen en moeten spelen.

Ds Karin van de Broeke, tot voor kort preses van de Generale Synode van de PKN legt uit waarom. “Kerken en religieuzen hebben een opdracht die een Bijbelse grond heeft. Een verantwoordelijk en duurzaam handelen is daarom vanzelfsprekend. De PKN spoort de lokale gemeenten al langer aan om ‘groene kerk’ te worden. Dit boek is een goede handreiking voor de kerken om hier concreet werk van te maken. Om iets te bereiken hebben we menselijk handelen nodig. Met deze handreiking doen we een appèl op onze achterban. De politiek heeft een eigen rol in het tegengaan van klimaatverandering, maar de PKN en de ChristenUnie koersen op dezelfde Bijbelse grond. We hopen dat we hierin als bondgenoten, kerk en politiek, kunnen optrekken.”

Zuster Monica Raassen, secretaris van de Konferentie Nederlandse Religieuzen vertelt dat de KNR het niet bij woorden laat. “We hebben besloten, in navolgen van vele bisdommen, religieuze orden en congregaties wereldwijd, te gaan divesteren uit fossiele brandstoffen. We kopen geen nieuwe beleggingen in kolen, olie en gas en zullen directe fossiele beleggingen gaan verkopen. Ook roepen we onze banken en vermogensbeheerders op om te stoppen met dit soort investeringen. We zullen de bij ons aangesloten, 188 religieuze instituten vragen hetzelfde te doen. We hopen dat ook de bisschoppen ons voorbeeld volgen.”

Carla Dik – Faber liet weten er blij te zijn met het boek. Duurzaamheid gaat haar enorm aan het hart. Daarom heeft ze het initiatief genomen tot de Groen Gelovig bijeenkomsten. Ze wees op het belang van ecologische en sociale rechtvaardigheid. “Earth Overshoot Day viel dit jaar wereldwijd op 1 augustus en voor Nederland zelfs al op 14 april. Onze ecologische voetafdruk is veel te groot. We hebben maar een aarde en daar moeten we zuinig en zorgvuldig mee omgaan. Dat zijn we ook aan onze medemensen verplicht.”
Carla Dik – Faber ziet hier ook een taak voor de politiek waar het gaat om regelgeving voor energiebesparende maatregelen en zonnepanelen op monumentale kerkgebouwen. “We hebben elkaar hierin ook nodig. We moeten elkaar stimuleren en proberen zo het netwerk van groene kerken te laten groeien.”

Geloofwaardig Beleggen - door Floris Lambrechtsen.
Uitgeverij Lenthe. ISBN 978-9-075458-97-8
Prijs: € 12,50