Spring naar inhoud

Het groene hart van het geloof

Dat actief geloven eigenlijk niet zonder duurzaamheid kan begint steeds meer te leven. In 2015 kwam paus Franciscus met zijn encycliek Laudato si’, over de zorg voor ons gemeenschappelijke huis. Dit jaar sloot zich de 250kerk in Nederland aan bij het netwerk van Groene Kerken. Onlangs verscheen er een heruitgave van het boek ‘Het groene hart van het geloof, zorg voor Gods wereld’ van Dave Bookless. Hij is theoloog bij de christelijke natuurbeweging A Rocha, voorganger in de Anglicaanse kerk en groot natuurliefhebber.

 

De aarde is van God

De titel van het boek spreekt voor zichzelf. Zorg voor de schepping hoort bij de kern van het christelijk geloof en dat krijgt vorm in een duurzame levensstijl. Bookless gaat uit van een tweeledige grondslag:

- De aarde is van God (en niet van de mens zoals we nog weleens denken)

- God is betrokken bij heel de schepping. Hij sloot een verbond met heel de aarde. De mens maakt deel uit van de schepping en het verbond.

 

Mensgericht

Bookless wijst ons erop dat we (met name Westerse christenen) heel snel geneigd zijn, of zelfs gewend zijn, om de Bijbel heel mensgericht te lezen. Maar als je dat los weet te laten en de Bijbel leest als een verhaal dat gaat over God en heel de wereld, dan gaat er een nieuwe wereld voor je open.

Ook als christenen schieten we nog vaak tekort in de zorg voor de schepping, al was het maar dat we zitten vastgeroest in de dagelijkse routines en deel zijn van een maatschappij die gericht is op economische groei. Dat we er domweg niet bij stilstaan wat de consequenties zijn van hoe we leven op onze leefomgeving, andere mensen en niet menselijke schepselen.

 

Groeien

Bookless laat zien hoe je de grote problemen als de klimaatcrisis, milieuvervuiling en verlies van biodiversiteit vanuit het evangelie kunt benaderen. Daarbij verbindt hij op een bijzondere manier spiritualiteit en praktijk. Met voorbeelden uit zijn eigen leven maakt hij duidelijk hoe we de verantwoordelijkheid die we als mens voor de schepping hebben, in het dagelijkse leven handen en voeten kunnen geven. Dat gaat niet zomaar ineens, maar stapje voor stapje. “Ga gewoon ergens beginnen”, schrijft hij. Hijzelf begon met katoenen luiers in plaats van wegwerpluiers voor zijn eerste kind. Hij maakt ons deelgenoot van zijn eigen groei in een duurzame levensstijl

 

Hoop

‘Het groene hart van het geloof‘ leest makkelijk en zal voor veel mensen verassende inzichten geven. Nieuwe vragen en ideeën bij de oude bekende verhalen. Het boek laat zien dat er hoop is. Hoop op het goede koninkrijk van God waarin heel de aarde, plant, dier en mens tot hun recht zullen komen in harmonie met elkaar. Wat we nu kennen aan wondermooie natuur is slechts een voorproefje van wat nog komen gaat.

De heruitgave is een uitgave van Micha Nederland.