Spring naar inhoud

“En door wie alles geschapen is”: Scheppingsgeloof en ecologie

LOGOS, Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring & Spiritualiteit, organiseert jaarlijks een studiedag, dit jaar over Scheppingsgeloof en ecologie. De aandacht gaat uit naar de zorg voor de schepping en voor de toekomst van onze planeet, een verantwoordelijkheid die tot het hart van het christelijke geloof behoort. In de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel wordt God als schepper in zijn drievuldigheid beleden: als Vader ‘schepper van hemel en aarde’, als Zoon ‘door wie alles geschapen is’ en als Geest ‘die leven geeft’.Onze schepselijkheid is genade én verantwoordelijkheid, waarvan de diepgang en omvang zich hebben verduidelijkt in de geschriften van het Oude en het Nieuwe Testament en van de Kerk. Massaprotesten van jongeren maar evenzeer talrijke denk- en actiegroepen, soms heel plaatselijk, soms internationaal, maken ons attent op de verantwoordelijkheid van de mens in de klimaatveranderingen. De Kerk moet deze acties steunen en kan vanuit een bezinning op haar scheppingsgeloof een eigen en krachtige bijdrage leveren waarin de hoop een belangrijke motor is.

Op de dag zijn een aantal lezingen gegeven waarvan hier de samenvattingen te vinden zijn.

  • Trees Van Montfoort: Gods scheppende aanwezigheid of waarom theologie groen moet zijn
  • Yves De Maeseneer: Wij zijn het klimaat? Op zoek naar onze plaats tussen de schepselen
  • Tom Uytterhoeven, Schepping en evolutie in de klas: polarisering als start voor nieuwe dialoog
  • Griet Ceulemans, Hoe jongeren via onderwijs toerusten om een duurzame leefwereld op te bouwen?
  • Karel Malfliet, Laudato Si’: een dringend appel tot handelen
  • Tomas Wyns, Klimaatverandering als intra- en intergenerationale uitdaging
  • Stijn Demaré: Meditatie bij het Zonnelied

Of bekijk op Youtube het videoverslag van de dag.

Of lees het bijbehorende boek En door wie alles geschapen is. Scheppingsgeloof en ecologie.

Kijk verder: Logos, van de Katholieke Universiteit Leuven