Spring naar inhoud

Finse Kerk in 2030 CO2-neutraal

In Finland gebeurt er iets hoopvols. In 2030 wil de Finse Evangelisch-Luthersekerk CO2-neutraal zijn. De kerk heeft hiertoe een duidelijk tijdpad met concrete doelen tot reductie van de klimaatverandering opgesteld. Ook wil ze een duurzame levensstijl uitdragen, want er bestaat een directe link tussen klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit, schade aan ecosystemen en onze leefstijl.

Op deze manier wil de kerk haar leden, leiders, maar het liefst alle burgers en politici uitdagen en aanmoedigen om zich actief in te zetten voor een samenleving die minder CO2 uitstoot. De kerk in Finland heeft met betrekking tot het klimaatbeleid grote invloed. Haar positieve inzet biedt een hoopvol perspectief. Zou er voor Nederland ook zoiets mogelijk zijn?

Lees hier het document in het Engels.