Spring naar inhoud

Het Groene normaal

In het boek ‘Het Groene Normaal’ vertellen tien christenen hoe zij duurzaamheid handen en voeten geven in hun dagelijks leven. Hun geloof is daarbij niet alleen hun belangrijkste inspiratiebron, maar het geeft ze ook hoop en vertrouwen. Het Groene Normaal is een hoopvol boek dat inspireert om samen op te staan voor een duurzaam leven en een eerlijke, groene toekomst.

 

Tijd voor bezinning

Een Engels spreekwoord luidt: Never waste a good crisis. Dat moeten de auteur Alfred Slomp en de uitgever ook gedacht hebben. De coronacrisis laat haarscherp zien dat de huidige economie en samenleving kwetsbaar zijn en schadelijk voor de aarde. Van alle kanten klinkt de roep om bezinning om het anders te gaan doen, duurzamer, eerlijker. Ook René de Reuver (scriba Protestantse Kerk Nederland) en Mrg. Gerard de Korte (bisschop ’s Hertogenbosch) noemen de tijd voor bezinning in hun voorwoord.

 

Foto: Marjolein Tiemens-Hulscher

De tijd van bezinning, die trouwens nooit ophoudt, ligt voor de meeste christelijke pioniers in dit boek meestal al wat langer in het verleden. Maar ook zij werken continu aan vernieuwing van de manier van leven die daarmee steeds duurzamer wordt. Kiezen voor fair trade kleding, voor biologisch, vegetarisch, lokaal en/of  seizoensgebonden voedsel, zoveel mogelijk reizen per trein of fiets, het kopen van minder spullen, insectenplanten in de tuin, het komt allemaal voorbij. Vanuit het christelijke geloof is een duurzame levensstijl voor hun een logische manier van leven. Ze ervaren het niet als een moeten, maar als een daad van liefde aan God.

 

Genieten van genoeg

Ieder verhaal is anders, maar bij iedereen is een levenshouding te herkennen die uitgaat van verwondering voor de natuur en dankbaarheid voor wat ons gegeven is. De schepping als een gave. Leven in verbondenheid met de natuur is een wens en verlangen dat in veel verhalen terugkomt. Een sobere en eenvoudige levensstijl wordt als bevrijdend en vreugdevol ervaren. ‘Daarmee creëer je de ruimte om te kunnen kiezen voor wat er echt toe doet, voor wat jou raakt.’

 

Genieten van genoeg. Deze kunst wordt herhaaldelijk genoemd en daarmee ook de naam van Martine Vonk die een boekje schreef met dezelfde titel. Martine was een christelijk duurzaamheidspionier in hart en nieren en een bekende aanjager van duurzaamheid in allerlei christelijke groepen en kerken. In november 2019 is zij overleden aan de gevolgen van kanker. In het boek is een mooi interview met haar partner opgenomen over hoe Martine het deed en zou doen.

 

Gesprek

Als toetje wordt een handreiking gegeven voor drie gespreksavonden over bezinning, vernieuwing en bewondering aan de hand van de verhalen en Bijbelteksten die worden aangedragen door de verhalenvertellers. De vragen nodigen uit tot verdieping, maar geven ook handvatten om duurzaam te doen.

 

Het boek is hier verkrijgbaar.
De website: www.hetgroenenormaal.nl