Spring naar inhoud

Jubeljaar voor de Aarde

Dit jaar heeft  ‘Seasons of Creation’, de oecumenische groep die de ‘Periode van de Schepping’ organiseert gekozen voor het thema ‘Jubeljaar voor de aarde”.

Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, Waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. (Leviticus 25:10, NBV)

Ieder 50e jaar is een jubeljaar. Het jubeljaar omvatte bevrijding van schulden: de onrechtvaardigheden van de afgelopen vijftig jaar moesten hersteld worden. Het was ook een rusttijd voor het land.

Het concept van het jubeljaar is geworteld in de heilige wijsheid dat er een rechtvaardig en duurzaam evenwicht moet bestaan tussen sociale, economische en ecologische realiteiten. Wat kunnen we nu nog in onze samenleving met het concept van het jubeljaar?

Lees meer op de website van de Groene Kerken.

Hieronder kunt u handreikingen voor het vieren van de schepping downloaden.

Handreiking-voor-viering-van-de-schepping-Seasons-of-Creation-2020