Spring naar inhoud

Kairos for Creation

Afgelopen zomer kwamen 52 vertegenwoordigers uit allerlei kerken en (inter)kerkelijke organisaties in het Duitse Wuppertal bijeen voor een vierdaagse conferentie over ecologie en geloof. Die werd georganiseerd door de Wereldraad van Kerken en een aantal Duitse organisaties, verwant of verbonden aan de Evangelische Kerk. Na afloop publiceerden ze een oproep, gericht op de wereldwijde oecumenische beweging. ‘Kairos voor de Schepping’ noemden ze die. De oproep eindigt in de aanbeveling aan de Wereldraad van kerken om vanaf 2021 een Decennium voor ‘Heling van de Schepping’ uit te roepen. De aanbevelingen, aan eigen achterban en oecumene, luiden in vertaling als volgt:

  1. Het gehele gebied van liturgie, spiritualiteit en oude kerkelijke tradities over Schepping in het licht van de huidige kairos
  2. Bijbelse teksten lezen en bestuderen met ecologische gevoeligheid.
  3. Constructies opzetten en faciliteren voor het ondersteunen van ‘eco-kerken’.
  4. Ecologische aandacht combineren met het promoten van gender-rechtvaardigheid.
  5. Jongeren aanmoedigen om leiderschap uit te oefenen ter wille van hun eigen toekomst.
  6. Ecologisch-theologische reflectie op alle niveaus van educatie toegankelijk maken.
  7. Ecologische deugden en duurzame levensstijlen bevorderen.
  8. Leken toerusten om in leven, werk en kerk ecologische verantwoordelijkheid te dragen.
  9. Deelnemen aan multi-disciplinaire ontmoeting en dialoog tussen wetenschap, inheemse wijsheid en verschillende theologische stromingen.
  10. Allianties, netwerken en partnerships bepleiten op alle niveaus van bestuur, bedrijf, civil society, multireligieuze ecologische netwerken, andere levende geloofsgemeenschappen en met alle mensen die een betrokkenheid delen voor duurzame alternatieven voor huidige vormen van productie en consumptie.

Van de conferentie is inmiddels een verslag in druk verschenen, dat ook kan worden gedownload (in het Engels en het Duits). Na de Kairos-verklaring volgt daarin een weergave van meer dan dertig theoretisch en praktisch georiënteerde bijdragen van mannen en vrouwen uit verschillende delen van de wereld. De gehele publicatie omvat meer dan 300 bladzijden. De moeite waard om een kijkje in te nemen! In de komende anderhalf jaar zal duidelijk worden of het Decennium voor de Schepping er gaat komen.

Klik hier voor de publicatie Kairos for Creation.