Spring naar inhoud

Klimaatfocus kan de aarde schaden

Theo Brand, 9 januari 2020

‘Groene mantra schaadt klimaat’, staat op 4 januari 2020 te lezen op de voorkant van Letter & Geest, de weekendbijlage van dagblad Trouw. In het artikel legt de auteur uit dat ‘een groen mantra’ de klimaatdoelen schaadt. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de wereldwijde klimaatdoelen te halen, moeten we slim omgaan met energie en dus ook kiezen voor kernenergie.

 

Kernenergie

We zullen deze stelling rond kernenergie vaker gaan horen. Kernenergie is inderdaad klimaatvriendelijk en veroorzaakt weinig CO2-uitstoot. Het probleem is echter het kernafval. En als er iets misgaat met een kerncentrale, dan zijn de gevolgen voor mens en natuur in een wijde omtrek niet te overzien. Denk aan de rampen in Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011).

Maar deze rampen zijn volgens de voorstanders toch de uitzonderingen. Kijk alleen al naar een land als Frankrijk waar meer dan veertig kerncentrales staan en de situatie al decennia onder controle is. In West-Europa zou zo’n ramp niet gebeuren.

Omdat over de opwarming van de aarde harde politieke afspraken zijn gemaakt, zal de roep om kernenergie toenemen. De klimaatdoelen moeten immers worden gehaald en als het gaat om biodiversiteit of andere kwetsbaarheden van de aarde, zijn er geen harde internationale doelen gesteld. Kernafval diep onder de grond verstoppen is daarom het devies. Bestuurlijk en economisch gezien lijkt dat een prachtige oplossing maar voor wie de aarde liefheeft en ecologische problemen niet wil doorschuiven, wringt dit behoorlijk.

 

Waarden in samenhang dienen

Schaadt een groen mantra het klimaat? Dat hoeft niet zo te zijn als je op tijd voldoende maatregelen treft. De klimaatmantra kan bovendien ook de aarde behoorlijk schade toebrengen. Het is maar welke keuzes je maakt. Denk aan grote zonneparken die ten koste gaan van natuur. En aan het openstellen van steeds meer kerncentrales. Deze verleiding vraagt om een doorleefd en spiritueel verzet. En om een politieke visie die er vanuit wil gaan dat we het klimaat en andere ecologische waarden juist in samenhang moeten dienen.

Het redden van de planeet gaat uiteraard over het tegengaan van klimaatverandering, en daarmee ook onze belangen op de korte en middellange termijn. Maar duurzaamheid gaat niet minder om een schone, veilige en groene aarde voor nu en later. Laten we daarom de duivel niet met Beëlzebub uitdrijven en kiezen voor een waarachtig groen klimaatbeleid.