Spring naar inhoud

Nieuwe website Raad van Kerken

Sinds 17 januari gebruikt de Raad van Kerken een nieuwe website. De site oogt fris, ruim en vol. Er wordt nog hard aan gewerkt.
De informatie betreft allereerst het nieuws vanuit de oecumene op het vlak van samenleving, kerk en geloof.
Ten tweede willen we een goede en overzichtelijke agenda aanbieden, met niet alleen activiteiten van de Raad zelf, maar ook die van lokale en regionale raden van kerken.
Ten derde is er op de website veel materiaal te vinden met het oog op gemeenschappelijke vieringen, gespreksgroepen en andere activiteiten.
Tenslotte vindt de bezoeker bij Opinie & Blogs meer persoonlijke beschouwingen vanuit de breedte van de oecumene.

Kijk verder: