Spring naar inhoud

Symposium 25 jaar Bridging Gaps

Ruim honderd theologen uit Azie, Afrika, Latijns-Amerika, Australië en Europa bogen zich op 16 en 17 oktober 2020 over de bijdrage van theologie aan vier wereldwijde uitdagingen: migratie, gender, armoede en het klimaat. Dat deden ze tijdens het symposium 'Building bridges towards a more human society'.
Leerpunten: theologie moet zich richten op wat er echt toe doet. Kerken en gelovigen hebben de roeping solidair te zijn met wie onder onrecht recht lijdt.

Verbinding, wederzijdse bemoediging en inspiratie zijn nodig om aan de leerpunten te voldoen. Het symposium bood dit in ruime mate. Op die manier gaf het vorm aan het 25-jarig jubileum van het theologische uitwisselingsprogramma Bridging Gaps aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Sprekers waren voormalige deelnemers aan dit programma.

Meer over het symposium: Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)