Spring naar inhoud

De Martine Vonkprijs

Martine VonkTijdens duurzaamheidsevenement GroenGelovig (28/29 mei) wordt de eerste Martine Vonkprijs uitgereikt. De prijs gaat naar een organisatie of individu die zich vanuit het christelijk geloof inzet voor een zorgzame omgang met de schepping. De organisaties die samenwerken in GroenGelovig willen met deze prijs inspireren tot nieuwe stappen naar een eerlijke, groene wereld. Daarnaast gedenken ze op deze manier milieudeskundige Martine Vonk, die in 2019 op 45-jarige leeftijd overleed. Martine Vonk was gedurende haar leven op talloze manieren actief op het snijvlak van geloof en zorg voor de schepping.

‘Velen van ons zijn mede door Martine Vonk op het spoor gekomen van ‘groen geloven’, zegt Annemarthe Westerbeek van Micha Nederland, een van de partnerorganisaties van GroenGelovig. ‘In onze activiteiten bouwen we voort op wat Martine in haar leven heeft gedaan.’

Lees meer op groengelovig.nl.