Spring naar inhoud

De pracht van Gods schepping

De Floriade Expo 2022 in Almere is open van 14 april t/m 9 oktober 2022.

Stichting Kerk op de Floriade en haar vrijwilligers werken hard aan de bouw van de Tiny Church en de inrichting van de beeldentuin. Wij vragen uw aandacht, gebed en bijdrage voor de inrichting van de beeldentuin. Wilt u daarvoor op de eerste of tweede zondag in augustus 2021 een extra collecte houden?

Bijna 40 beeldende kunstenaars reageerden op de oproep om een ontwerp voor één van de 12 vruchten van de Geest in te dienen. Iedere bezoeker van de Floriade kan de verbeelding van trouw, geduld, vriendelijkheid etc. uit Galaten 5 en geloof, hoop en liefde uit 1 Corinthiërs 13 bewonderen. Voor de inrichting van de beeldentuin vragen wij uw bijdrage.

Voor de bouw van de Tiny Church op de Floriade is € 160.000,- nodig. Door de Tiny Church door te verkopen dekken we deze kosten.
Voor de inrichting van de beeldentuin is er € 130.000,- nodig. Daarnaast hebben we € 40.000,- nodig voor de programmakosten tijdens de Floriade. Van de benodigde € 130.000,- voor de beeldentuin is inmiddels € 52.500,- aan donaties ontvangen. Graag doen we een beroep op u om de beeldentuin mogelijk te maken.

Elke bijdrage is van harte welkom.
Gebruik de donatieknop op www.fruitfulcity.nl/doneer/  of maak uw bijdrage over naar NL 15 TRIO 03 38 74 97 64 t.n.v. Stichting Kerk op de Floriade.