Spring naar inhoud

“Kerken kunnen voorop lopen als het gaat om duurzaamheid”

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand slaan de handen ineen en starten het project ‘Goed voor duurzame innovatie’, waarbij ze geld beschikbaar stellen voor groene plannen van (christelijke) kerken. Ze dagen kerken uit: maak een innovatief plan voor het verkleinen van jullie ecologische voetafdruk. Kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren.

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand willen kerken stimuleren om aan te sluiten bij de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

“Kerken hebben een voortrekkersrol als het gaat om duurzaamheid. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor de maatschappij en samen met de omgeving werken aan het verkleinen van hun footprint,” vertelt René van de Kieft, directeur van Maatschappij van Welstand. “Met het fonds willen we kerken helpen om een volgende stap te zetten op het gebied van duurzaamheid.”

Alle christelijke lokale geloofsgemeenschappen die groene kerk zijn of groene kerk willen worden, kunnen tot 1 november 2021 een innovatief plan inleveren. De kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren.

Meer informatie over de prijsvraag vindt u op  www.groenekerken.nl.