Spring naar inhoud

Klimaatpelgrimage goed verlopen

Kerken hebben op klimaatgebied dit najaar laten zien wat ze in hun mars hebben. De ‘Klimaatpelgrimage’ die van 30 september tot 11 oktober door Nederland liep, was zonder kerken nauwelijks mogelijk geweest. Groene Kerken en Vastenactie hadden het Nederlandse gedeelte van de tocht georganiseerd. Nog voor de zomer hadden tientallen kerken en twee moskeeën op de route zich bereid verklaard de internationale groep klimaatpelgrims onderdak te bieden. Op lokaal niveau werd door kerkelijke vrijwilligers bergen werk verzet om de ontvangst te organiseren, lokale media te informeren, speciale klimaatdiensten voor te bereiden en lokale bestuurders te betrekken. Het was oecumenische samenwerking in optima forma.

En passant zorgde de pelgrimage voor versterking van contacten tussen kerken en werden kerkelijke gemeenschappen gestimuleerd om meer aandacht te besteden aan de zorg voor de schepping.
De voorzitter van de Graankorrelparochie in Amsterdam, de voorlaatste etappe, mailde de vrijwilligers achteraf: “Met een traan in de ogen kijk ik terug op een zeer mooie samenwerking. De vele vrijwilligers die zelf zagen wat er moest gebeuren, de mooie eucharistieviering met de pelgrims, de ontvangst op het kerkplein van degenen die de dag erop meeliepen, de zegen en het lied. Ik hoop dat ook inhoudelijk bij iedereen het vlammetje is aangewakkerd om binnen eigen kring te bedenken hoe wij concrete stappen kunnen ondernemen om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Laten wij tijdens de top in Glasgow bidden voor een positieve uitkomst, en denken aan de contacten met de pelgrims die wij maar een halve dag hebben meegemaakt en welke vreugde ons dat heeft gebracht.”

Laten wij inderdaad hopen en bidden dat regeringsleiders in Glasgow noodzakelijke stappen durven af te spreken met elkaar: naar een wereld die toekomst heeft.

Petities
Religieuze groeperingen zijn momenteel druk bezig om handtekeningen te verzamelen om aan te dringen dat de COP26 de noodzakelijke maatregelen neemt om klimaatverandering tegen te gaan.

De Laudato Si Movement (voorheen: Catholic Global Climate Movement) heeft samen met enkele andere internationale katholieke organisaties een petitie opgesteld, die zich baseert op Laudato Si. U kunt deze ondertekenen op: https://thecatholicpetition.org/

Een internationale oecumenische coalitie, de Global Prayer and Action Chain for Climate Justice, roept op tot gebed en actie. Ook hier kan de internationale petitie getekend worden. Meer info: https://www.prayandact4climate.org Op deze site kunnen ook gebedsvoorbeelden worden gedownload: https://www.prayandact4climate.org/prayers

Liturgisch materiaal
Kerken kunnen een dienst wijden aan de schepping en COP 26. Veel kerken in gastland Groot-Brittannië doen dat ook. Liturgisch materiaal kan worden gedownload op:
https://www.michanederland.nl/duurzaamheid-en-schepping
https://seasonofcreation.org/resources

~~~

Bron:
De nieuwsbrief van de Missionaire Agenda  over Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping. Nummer 7 oktober 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *