Spring naar inhoud

PKN, toon moed en spreek je uit!

Ruim 180 predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers en medewerkers van theologische universiteiten hebben op 4 oktober 2021 de synode van de Protestantse Kerk in een open brief verzocht om zich kritischer en dringender uit te spreken over de klimaat- en ecologische crisis. De brief is een initiatief van Christian Climate Action en is ondertekend door een grote groep predikanten en anderen die werkzaam zijn binnen/vanuit de Protestantse Kerk. Daarnaast hebben Micha Nederland, A Rocha, Vegan Church en Op Goed Gerucht zich achter de brief geschaard. De boodschap aan de Protestantse Kerk: Toon moed in je spreken en handelen!

De ondertekenaars roepen het moderamen, de synode en scriba René de Reuver op om de inspanningen om de Dienstenorganisatie klimaatneutraal te maken te versnellen en intensiveren; om in haar uitingen over duurzaamheid expliciet te zijn over de ernst van de klimaat- en ecologische crisis; en om een profetische stem richting de Nederlandse overheid te laten horen, gericht op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5ºC.

Lees de hele brief op www.christianclimateaction.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *