Spring naar inhoud

Vastenkalender

Kees Tinga, 9 februari 2021

Via het PKN Magazine met de voor mij nog immer raadselachtige naam Petrus kunnen we voor deze Veertigdagentijd een ‘Vastenkalender’ bestellen. Mooi initiatief, uit de hoek van Kerk in Actie. De uitvoering is fraai en voor de inhoud wordt een beroep gedaan op de oude traditie van de Werken der Barmhartigheid, voor elke vastenweek één.

Kerk in Actie is ook medeverantwoordelijk voor de Groene Kerken campagne, dus ik ga vol verwachting op zoek naar de actualisering van vasten in de richting van natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid.

 

Schöpfungsvergessenheit

Helaas, de auteurs van de zeven onderdelen blijken te zijn gehinderd door een hardnekkige theologische blinde vlek, het verschijnsel waarvoor onze Oosterburen jaren geleden het prachtige woord  Schöpfungsvergessenheit hebben gemunt. Er komt van alles voorbij aan persoonlijke en maatschappelijk invalshoeken maar de verbinding tussen vasten en duurzaam leven was even uitgevallen.

Het bewijst eens te meer dat de taak van de pioniers die vijfenveertig jaar geleden de werkgroep Kerk en Milieu begonnen nog lang niet is volbracht. Ondanks ‘Parijs’, Groene Kerken, Laudato Si’en wat niet al, blijft de Schepping in kerken en theologie in een kwetsbare positie. Zeg maar rustig in het spreekwoordelijke verdomhoekje.

 

Groene knoop in de zakdoek

Het is aan alertere voorgangers en gemeenteleden (m/v) om de Schepping steeds weer uit die hoek te denken, desnoods geholpen door een groene knoop in hun pastorale, diaconale en liturgische zakdoek. Voor ondersteuning kunnen ze gelukkig ook nog elders in de oecumene terecht. Bij deze website, bij de Groene Kerken, bij de Duitse kerken, die twee jaar geleden een mooie uitgave wijdden aan de Sustainable Development Goals , of bij de Belgische volhouders van Ecovrede.

Een groene Vasten gewenst!

Nog meer inspiratie voor de veertig dagentijd vindt u hier:

groene kalender
scheppingvieren
symbolischschikken