Spring naar inhoud

Zorgmedewerkers en dominees bezetten opnieuw PFZW-kantoor

Pensioendeelnemers en andere bezorgde burgers hebben op vrijdag 3 december voor de tweede keer de lobby van het PFZW-kantoor in Zeist bezet. Zij eisen dat het pensioenfonds onmiddellijk de miljarden terugtrekt die het pensioenfonds heeft belegd in de fossiele sector. Met het vreedzame protest vragen de activisten opnieuw aandacht voor de schade die PFZW aanricht met de ruim 4 miljard aan fossiele beleggingen. “Door dit beleid halen veel mensen hun pensioen niet eens.”

Ongeveer 35 mensen, onder wie zorgmedewerkers, artsen en dominees kwamen rond 2 uur vanmiddag het PFZW-kantoor binnen aan de Noordweg in Zeist. Deelnemers dragen mondkapjes, houden afstand en hebben een corona-zelftest gedaan. De groep heeft banners bij zich met teksten als “PFZW stap nu uit fossiel” en heeft aangegeven niet te vertrekken voordat de eis is ingewilligd.

Huisarts
Onder de deelnemers bevindt zich huisarts Kirsten Rutgers, die vanuit een vorige baan nog pensioen heeft bij PFZW. “De klimaatcrisis is de grootste bedreiging voor de gezondheid van de 21e eeuw, maar uit investeringen van grote financiële instellingen blijkt geen gevoel van urgentie. Ook PFZW belegt via de fossiele industrie nog in nieuwe olie-, kolen- en gasprojecten, waarmee zij klimaatverandering versterkt. Het is zeer de vraag of we nog onder de 2 graden opwarming kunnen blijven; de in het Parijsakkoord beoogde 1,5 graden is al vrijwel onmogelijk. Investeren in de fossiele industrie, daar moeten we echt nu mee stoppen, zoals ook het Internationaal Energie Agentschap dit jaar zei.”

Door haar inzet bij de vreedzame actie, loopt ze het risico op arrestatie. “Dat risico ben ik bereid om te nemen. Als huisarts zet ik mij in voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Ik zie het als mijn plicht om in actie te komen en hier een streep te trekken. Het moet anders, vandaag nog. Mede door het beleid van pensioenfondsen als PFZW halen sommige mensen hun pensioen niet eens, bijvoorbeeld door hongersnood vanwege herhaaldelijk mislukte oogsten veroorzaakt door klimaatverandering, zoals nu in Madagaskar. Ik wil daar niet met mijn pensioengeld aan bijdragen.”

Groeiende druk op financiële instellingen
Nu de klimaattop in Glasgow feitelijk mislukt is, groeit de druk op financiële instellingen om het beleggingsbeleid aan te passen.

  • Op 10 november bezette Extinction Rebellion en Christian Climate Action met circa 20 mensen, onder wie vijf dominees, de lobby van het PFZW-kantoor. De groep weigerde te vertrekken voordat het pensioenfonds toezegde uit fossiel te stappen. Uiteindelijk werden 14 mensen gearresteerd.
  • Op 17 november hield Christian Climate Action een twee uur durende gebedsbijeenkomst in de lobby van PGGM en op 24 november fêteerde Extinction Rebellion PFZW op een lunchconcert. Vandaag is de groep bezetters bijna twee keer zo groot.
  • Eerder dit jaar zetten het pensioenfonds voor de horeca, de metaalsector en ook ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren, al de noodzakelijke stap om de fossiele beleggingen uit hun portefeuille af te stoten. Het ABP deed dat na na onder meer drie vreedzame bezettingen van Extinction Rebellion.

Deelnemende groepen
Christian Climate Action (CCA) is een gemeenschap van christenen die elkaar steunen bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crisis. Extinction Rebellion  is een burgerbeweging die wil dat Nederland op een rechtvaardige manier overgaat naar netto nul uitstoot van broeikasgas in 2025. Daartoe gebruikt deze beweging vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheidsacties zoals wegblokkades en bezettingen.

Extinction Rebellion (XR) is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden - met vreedzame, creatieve en ontregelende acties - om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

→ Livestream op: https://www.facebook.com/ExtinctionRebellionNL/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *