Spring naar inhoud

Daan Savert coördinator Laudato Si’ Alliantie

Daan Savert is vanaf deze maand inhoudelijk projectcoördinator van de Laudato Si’ Alliantie Nederland. Hij zal katholiek Nederland uitdagen zich te verbinden aan God, de aarde en de medemens om samen te zorgen voor ons gemeenschappelijk huis en een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Laudato Si’
Het sociale gedachtengoed van paus Franciscus wordt al vanaf 2015 gepromoot door diverse katholieke organisaties. Met de vorming van de Laudato Si’ Alliantie en de aanstelling van twee jonge stafmedewerkers wordt de thematiek verder gebracht in kerk en samenleving.

Over Daan Savert
Gerard Moorman, secretaris van de Laudato Si’ Alliantie Nederland: “Daan is bevlogen, begaafd, oecumenisch ingesteld en een goede netwerker en spreker.” Daan woont in een gastvrije, idealistische leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost, onderdeel van de Catholic Worker-beweging.
Savert: “Door in het Jeannette Noëlhuis te wonen ontdekte ik steeds meer elementen van de katholieke traditie en sociale leer die ik ben gaan koesteren. Deze schatkist van de sociale leer, met daar bovenop de brieven van paus Franciscus spreken mij zo aan, dat ik anderen er graag deelgenoot van wil maken.”

Daarbij komt de noodzaak om ons in te zetten voor het klimaat, waar de paus in zijn encycliek Laudato Si’ de urgentie van benadrukt. Hij roept op tot ecologische bekering, waarmee hij een laag dieper gaat dan technische oplossingen. Ook zegt hij keer op keer dat alles met elkaar verbonden is. Je kunt de klimaatcrisis niet isoleren van armoede; je kunt spiritualiteit niet loskoppelen van economie; het onrecht tegen één schepsel, heeft invloed op al het andere.
Savert: “Deze visie uit Laudato Si’ geeft mij hoop en motiveert mij om te werken aan verduurzaming van de samenleving.”

De rol van de kerk
De Laudato Si-doelen, die het Vaticaan vorig jaar lanceerde, zijn

  • ecologische economie,
  • eenvoudige leefstijl,
  • ecologische opvoeding,
  • ecospiritualiteit en
  • betrokkenheid op de gemeenschap.

De alliantie zal daar met workshops, bijeenkomsten en gesprekken de aandacht op vestigen in kerk en samenleving. Savert: “Mijn hart gaat sneller kloppen bij ecospiritualiteit.” Duurzaamheid is veel breder dan hergebruik, recyclen, zonnepanelen, etc. Het heeft ook te maken met onze spiritualiteit, theologie en maatschappelijk inzet: vanuit welke waarden leven we en hoe geven we daar vorm aan?”

Voor veel mensen staat hun geloof nog los van hun inzet voor een rechtvaardige en duurzame samenleving. Moorman: “Het zou mooi zijn als wij eraan kunnen bijdragen dat er meer verbinding komt en dat de kerk erin zal slagen een eigen rol te ontwikkelen in de huidige vraagstukken op het gebied van klimaat, stikstof, energiearmoede, et cetera.” Laudato Si’ geeft hier handvatten voor en laat zien dat alles met elkaar verband houdt. We leven samen met de natuur, dieren en medemensen in ons gemeenschappelijk huis, waar we samen voor zorgen. Moorman: “Dit bewustwordingsproces kost tijd, maar het is duidelijk dat de duurzaamheidsbeweging in de kerk gestaag groeit.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *