Spring naar inhoud

Dringende oproep aan christelijke politici: Nederland klimaatneutraal in 2030

, geen nieuwe olie- en gasprojecten meer en ontwikkelingslanden compenseren voor schade en verlies.

Een brede groep aan christelijke organisaties en ruim 270 christelijk leiders hebben vandaag, op Wereldarmoededag, een brief gestuurd aan politici die zich verbonden voelen met het christelijk geloof. Zij roepen de politici op om zich in te zetten dat
Nederland in 2030 klimaatneutraal is, om geen nieuwe olie- en gasprojecten meer te starten en om ontwikkelingslanden te compenseren voor schade en verlies.
De brief is opgesteld door A Rocha, Christian Climate Action en Micha Nederland. Hij werd ondertekend door organisaties als de Raad van Kerken, PerspectieF (ChristenUnie-jongeren) en verschillende non-profit organisaties. Ook honderden christelijke leiders uit alle stromingen, zowel protestants als katholiek, hebben de brief op persoonlijke titel ondertekend, waaronder bijvoorbeeld Erik Borgman, Stefan Paas en Almatine Leene.

‘God heeft ons, mensen, gevraagd om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis’, aldus de brief. ‘Het doet dan ook pijn om te zien dat het steeds duidelijker wordt dat we als mensen falen in deze opdracht.’
Initiatiefnemer Rozemarijn van ‘t Einde: ‘We hebben systeemverandering nodig om de klimaatdoelen te behalen. Soorten sterven uit, de schepping zucht. Er vindt onrecht plaats op grote schaal. Onze naasten in landen in het mondiale zuiden
lijden door ons verwoestende consumptiegedrag.’

Op 24 oktober overleggen Nederlandse politici over de Nederlandse inzet voor de klimaat besprekingen van de Verenigde Naties. In de brief beroepen de initiatiefnemers zich op onderzoek van het NewClimate Institute waaruit blijkt dat Nederland in 2030 klimaatneutraal moet zijn om te voldoen aan haar belofte in het Parijs Akkoord.

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *