Spring naar inhoud

Grenzen aan de Groei 1972-2022-2072

Peter Builtjes, 11 april 2022

Begin vorig jaar, diep in coronatijd, bekeek ik mijn boekenkast met het doel om een aantal boeken eens te gaan herlezen. Daar stond een oude Aula-pocket , Grenzen aan de Groei, Club van Rome. Leuk om weer eens te lezen, dacht ik, het boek was toch heel populair in 1972? Het trof me hoe actueel het boek nog is. Daarom stuurde ik een mailtje naar de Vereniging van Milieukundigen – VVM - waar ik al jaren lid van ben, met de vraag: In 2022 is het 50 jaar geleden, kunnen we daar wat mee doen? Die actie van mij is uitgegroeid tot de organisatie van een conferentie op 14 juni, en een aantal artikelen in het blad Milieu van de VVM. Het voornaamste doel van de conferentie is om samen met jongeren vooruit te kijken. Het gaat immers vooral om hun toekomst. Dat er grenzen aan de groei zijn is een open deur. De vraag is nu op welke wijze we daar mee om gaan in de komende decennia. Verwachten we veel van nieuwe technologische vernieuwingen, of is het belangrijker, noodzakelijk, om onze levensstijl aan te passen? Op de conferentie gaan we met elkaar in gesprek, juist ook jong met oud. Wat hebben we geleerd van de afgelopen 50 jaar, waarom zijn de vragen van 1972 nog steeds actueel? Op welke wijze zorgen we er voor dat beslissingen die we nu nemen rekening houden met de toekomstige generaties? We willen klimaatrechtvaardigheid koppelen aan een generatie-toets.

Er hebben zeker op lokale schaal de afgelopen 50 jaar in Nederland  veel milieuverbeteringen plaats gevonden. Maar op landelijke- en wereldschaal hebben we onvoldoende aandacht gegeven aan de grenzen. Economische groei is nog steeds de basis van onze kapitalistische samenleving. We zien de gevolgen daarvan: wereldwijde en lokale ongelijkheid en een grote kloof tussen arm en rijk. De uitputting van de aarde is daar direct mee verbonden, de armste delen van de aarde ondervinden meer schade van de klimaatcrisis dan het rijke westen. Meer dan genoeg onderwerpen voor deze conferentie Grenzen aan de Groei 1972-2022-2072. Er is een mooi programma opgezet. We hopen op veel enthousiaste deelnemers en op veel goede initiatieven waarmee we verder kunnen om de uit de hand gelopen groei om te zetten naar uitbundige bloei binnen grenzen.

Voor het programma zie de website  https://www.vvm.info/nationalemilieudag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *