Spring naar inhoud

In memoriam Jaap van der Sar

Op 11 maart jl. overleed op 69 jarige leeftijd Jaap van der Sar. Zijn naam is onverbrekelijk verbonden met de beginperiode van Kerk en Milieu. Met zijn opleiding aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen en zijn voorgeschiedenis als secretaris-coördinator van de werkgroep Nieuwe Levensstijl (1975-1981) was hij de aangewezen man om bij de oprichting van Kerk en Milieu betrokken te zijn, verschillende beleidsnota’s te schrijven, campagnes te bedenken en de werkgroep vele jaren als voorzitter te leiden. De werkgroep beleefde onder zijn leiding – en met steun van een grote groep deskundige en geëngageerde beroepskrachten en vrijwilligers -  een bloeiperiode waarin het draagvlak onder kerkleden groot was, net als de financiële ondersteuning van overheid en particuliere fondsen.

Hij  was een goede voorzitter: ‘wij leerden luisteren naar elkaar’, zeggen werkgroep leden uit die tijd. Als maatschappelijk activeringswerker en later als staflid van Kerk en Wereld, het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving (MCKS)  en de stichting Oikos was hij voortdurend in de weer met het bedenken of introduceren van innovatieve ideeën en strategieën voor verandering op het niveau van samenleving en individu, niet zelden ontwikkeld in contacten met vakgenoten uit binnen- en buitenland. Wie hem heeft gekend en met hem heeft samengewerkt, herinnert hem vooral ook als hartelijk en bescheiden mens.

Zijn betrokkenheid bij milieu en duurzaamheid is altijd gebleven; dat zag je aan zijn eigen huis maar bleek ook uit zijn enthousiaste interesse voor de teksten over de geschiedenis van de werkgroep, die hij van waardevol commentaar voorzag in een periode dat hij al ernstig ziek was.

Wij gedenken hem, in grote dankbaarheid voor wat hij met zijn creativiteit en engagement ook voor Kerk en Milieu heeft mogen betekenen. Zijn vrouw, kinderen, familie en dierbaren wensen we troost en moed.

Kees Tinga (coördinator Kerk en Milieu 2006-2011)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *