Spring naar inhoud

Utrechtse kerken willen groen pensioen voor hun voorgangers

Vier Utrechtse kerken die zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk roepen met een spandoekenactie het pensioenfonds van hun voorgangers op om niet langer te investeren in de fossiele industrie. Hiermee ondersteunen ze een grote actie van milieuorganisaties en pensioendeelnemers bij het hoofdkantoor van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in Zeist, die ook vandaag plaatsvindt.

Geen voorbijganger kan ze missen, de spandoeken die sinds vrijdagochtend bij vier Utrechtse kerkgebouwen hangen. De kerkenraden van de Domkerk en de Janskerk (beiden in de binnenstad), de Nieuwe Kerk (Wittevrouwen) en de Kerk op Zuilen (Zuilen) roepen hiermee op tot een groen pensioen voor hun voorgangers, die bij PFZW zijn aangesloten.

Vandaag is er een demonstratie bij het hoofdkantoor van PFZW in Zeist, bedoeld om het pensioenfonds te overtuigen om te stoppen met investeringen in fossiele bedrijven. Een aantal voorgangers en medewerkers van de Protestantse Kerk zijn hierbij aanwezig. Met de spandoeken geven de Utrechtse kerkenraden het signaal af: ook wij willen niet meer meebetalen aan een vervuilend pensioen voor onze voorgangers.

Iris Veerbeek, groene diaken in de Nieuwe Kerk, vertelt over de actie: "We kunnen er niet omheen: ons productie- en consumptiegedrag buiten de aarde uit. En wij, als leden van de Nieuwe Kerk, zijn daar medeverantwoordelijk voor. Er is een omkering nodig. Een verandering van gedrag en denken als het gaat om onze verhouding met de rest van de schepping. Een ‘ecologische bekering’, zoals Paus Franciscus dat noemt in zijn Encycliek Laudato Si’. Als duurzaamheidscommissie van de Nieuwe Kerk vinden we dat het kritisch overwegen van waar we als kerk aan bijdragen daar absoluut bij hoort.”

De Utrechtse kerkgemeenschappen zijn actief bezig met verduurzaming, zowel in de levens van hun leden als voor de gemeenschap als geheel. Maar verduurzaming gaat ook over geldstromen, en daar willen ze met deze actie aandacht voor vragen. Een van de initiatiefnemers van de actie, Sifra Baayen van Christian Climate Action, licht toe: ‘Kerkleden betalen via de kerkelijke bijdrage het salaris van de voorgangers, en daarmee dragen ze indirect ook bij aan hun pensioenopbouw. Te weten dat een deel van dit geld nog altijd wordt geïnvesteerd in fossiele brandstoffen en daarmee in de verwoesting van het klimaat, dat is gewoon wrang. Veel voorgangers en medewerkers willen dit ook niet meer.’ Volgens het laatste IPCC-rapport is er geen ruimte meer voor nieuwe fossiele projecten, terwijl fossiele bedrijven nog volop nieuwe projecten opstarten, en daarin gefinancierd worden door onder andere pensioenfondsen. PFZW heeft aangegeven strengere duurzaamheidseisen te gaan stellen, maar vooralsnog willen ze hun investeringen niet geheel terugtrekken uit de fossiele industrie.

Met de spandoekenactie willen de Utrechtse kerken andere kerkgemeenschappen inspireren om zich ook uit te spreken voor een groen pensioen voor hun voorgangers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *