Spring naar inhoud

Europees milieuwerk voor en door kerken

Vorige week vergaderde het Europees christelijk milieunetwerk (ECEN) drie dagen in Roskilde, Denemarken. Het centrale thema: "Every part of creation matters".

Vorige week vergaderde het Europees christelijk milieunetwerk (ECEN) drie dagen in Roskilde, Denemarken. Het centrale thema: "Every part of creation matters". De conferentie bood een gelegenheid voor de discussie over de belangrijkste zorgen van de zich snel ontwikkelende ecotheologie, gekoppeld aan belangrijke kwesties binnen Europa: klimaatverandering en een duurzame toekomst in Europa.

Het ECEN is in 1998 opgericht, na ‘Graz’: de tweede Europese oecumenische assemblee. Met de ruim 80 participanten uit 25 landen, waaronder Oekraïne en Wit-Rusland, werd uitgebreid stilgestaan bij het 25-jarig jubileum.

Vijf Nederlandse deelnemers waren naar Roskilde afgereisd, onder wie voormalig vicevoorzitter van de Raad van Kerken Kees Nieuwerth en theologe Trees van Montfoort, auteur van het boek Groene Theologie.
Ecotheologie is een belangrijk thema binnen ECEN; andere zijn klimaatverandering, ecomanagement - Groene Kerken! -, de scheppingsperiode (1 september-4 oktober), biodiversiteit en meer. De thema’s worden in werkgroepen behandeld. Zo werden in de klimaatwerkgroep lobbypunten opgesteld voor de komende VN-klimaattop in Dubai (30 november-12 december). Ook werd in een plenaire sessie stilgestaan bij de Europese milieupolitiek.

ECEN wil ecotheologie, -liturgie en duurzame praktijk met elkaar verbinden. Er is daarom een sterke gerichtheid op de Europese kerken zelf. De oecumenische Scheppingsdag, 1 september, werd interactief meegevierd via een live verbinding. Een viering met grote inbreng door oorspronkelijke bewoners in Latijns-Amerika en Afrika, terug te zien via seasonofcreation.org Ook waren er toespraken door diverse theologen en een dienst in de imposante kathedraal van Roskilde.

Lokale contacten staan bij ECEN hoog op de agenda. Deense kerken en christelijke organisaties kregen ruim baan om hun activiteiten toe te lichten, waaronder de Deense Groene Kerken. Heel inspirerend was het verhaal van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Denemarken, de grootste kerk in het land. Daar wordt verduurzaming van alle gemeenten, gebouwen én land centraal aangestuurd. Met een budget van maar liefst ruim vijf ton (euro’s) per jaar! Een voorbeeld voor de PKN?

Zoals altijd zijn de onderlinge ontmoetingen de kurk waar alles op drijft. Het was een feest om oude vrienden weer te zien, sommige na vijftien jaar! ECEN is een netwerk en staat daarom open voor álle geïnteresseerden. Deelnemers die gedelegeerd worden door hun kerk of organisatie kiezen het bestuur, maar iedereen kan meedoen met het inhoudelijk werk. Verheugend was het grote aantal jongeren met een actieve inbreng.

Ook dit keer is weer een slotdocument opgesteld: een oproep aan de Europese kerken om de ontwikkeling van eco-theologie en duurzame praktijk krachtig ter hand te nemen. Zie ecen.org/articles/ecen-assembly-2023-assembly-call.

Meer materiaal van de bijeenkomst staat op: ecen.org

Door: Marijke van Duin, medeoprichter ECEN