Spring naar inhoud

Bijzondere leerstoel Christelijk Ecologisch Denken

Begin deze maand (jan 2024) is de historicus Dr. David Onnekink, begonnen aan zijn uitdagende taak als bijzonder hoogleraar Christelijk Ecologisch Denken. Zijn opdracht is om vraagstukken rondom ecologie en gerechtigheid te doordenken en met een breed publiek te delen. In de theologische wereld mag daar best meer aandacht voor komen vond de Martine Vonk Stichting. Daarom heeft zij in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht deze bijzondere leerstoel in het leven geroepen.

Wellicht schept het verbazing dat dit hoogleraarschap niet door een theoloog, maar door een historicus wordt ingevuld. In een interview met het Nederlands Dagblad (8-10-2023) zegt Onnelink dat de leerstoel ruimer is dan alleen theologie het gaat om christelijk ecologisch denken. Daar hoort ook een stuk geschiedenis bij zoals de rol van het christendom bij het onderzoeken van vragen “hoe we in de ecologische crisis zijn beland, over ons economisch handelen, over de verhouding van het rijke Westen tot het mondiale Zuiden.” En uiteraard zal hij samenwerken met theologen van de universiteit.

De kersverse bijzondere hoogleraar vindt het jammer dat het nooit tot een goed contact is gekomen tussen brede groepen christenen en de milieubeweging. Wellicht kan de nieuwe leerstoel hier verandering in brengen. Onnelink houdt van netwerken en mensen bij elkaar brengen. Zijn doel voor de komende vijf jaar: het volkomen vanzelfsprekend worden om binnen christelijk Nederland over christelijk ecologisch denken te spreken.

Foto: Koos van Noppen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *