Spring naar inhoud

Hemels Groen · update: met webinar

Het boek 'Hemels groen - nieuw licht op duurzaamheid als Bijbels thema' legt een wetenschappelijke grondslag voor ‘groene exegese’. In een webinar wordt dat toegelicht. - 2024

Het boek 'Hemels groen - nieuw licht op duurzaamheid als Bijbels thema' legt een wetenschappelijke grondslag voor ‘groene exegese’. De auteurs, Bijbelwetenschappers Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf, merkten tijdens een webinarserie in 2022 dat er onder predikanten veel belangstelling is voor ‘groene exegese’, uitleg van de Bijbel met aandacht voor het thema duurzaamheid.

Hoogerwerf: ‘Onder de ecologische crisis van onze tijd ligt een morele of zelfs spirituele crisis, die onze samenleving belemmert om te doen wat rechtvaardig en verstandig is. We ontdekten dat duurzaamheid in de Bijbel een veel groter thema is dan vaak wordt gedacht. Dat laten we zien in dit boek.

De Jong: ‘De zorg voor de aarde stond in de christelijke traditie vaak in de schaduw, maar het is een belangrijk thema in de Bijbel, van Genesis tot Openbaring. We laten in ons boek zien dat de Bijbel zich systematisch verzet tegen machtsdenken en uitbuiting van mens, dier en aarde. Daartegenover zet de Bijbel iets anders: visioenen van en zoeken naar heling van deze “gebroken wereld”. Wie de Bijbel zo leest, ontdekt hoe verrassend en actueel de teksten zijn. Je vindt er fundamentele kritiek op onrechtvaardige praktijken en een perspectief op een andere manier van leven, waarbij andere waarden centraal staan dan economische. Dat helpt bij het omgaan met de grote en urgente vraagstukken rond duurzaamheid en biodiversiteit.’

Matthijs de Jong geeft ook een aansluitend webinar via het YouTube kanaal van het bijbelgenootschap in de mooie serie Hoe groen is de Bijbel? Dit webinar duurt een klein uur.


De gebruikte PowerPoint presentatie is als PDF-bestand te downloaden.

Doelgroep en bestelinformatie

Hemels groen is geschreven voor theologen, voorgangers en geïnteresseerde Bijbellezers die zich willen verdiepen in duurzaamheid in relatie tot de Bijbel. 
Hemels groen telt 330 pagina’s en is voor € 24,95 te koop in de boekhandel en in de NBG-webshop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *